kryzys gospodarczy

Kryzys sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy

Pogłębiające się spowolnienie gospodarcze oraz przekraczające już 14,2 procent bezrobocie w Polsce wcale nie oznacza, że firmy przestały zatrudniać pracowników. Prognozy dla sektora outsourcingowego, w tym również usług finansowych, księgowych czy podatkowych, który zatrudnia obecnie ponad 100 tysięcy osób mówią, że liczba ofert pracy wzrośnie o 5 – 10 proc. w tym roku. Zapotrzebowanie na nowe kadry potwierdza firma ASB Poland, która mimo kryzysu rozbudowuje swój dział podatkowy i zatrudnia nowych pracowników. Do zespołu dołączył niedawno nowy szef tego działu – Piotr Kwaśny – wcześniej pracujący m.in. w Ernst & Young.

Czytaj więcej »Kryzys sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy

Wykształceni na start?

Nawet 18 mln wykształconych pracowników do 2020 r. będą potrzebowali pracodawcy z krajów OECD. Eksperci zapowiadają, że już niedługo rozwinięte gospodarki świata odczują niedobór wykwalifikowanych pracowników z wyższym wykształceniem. Z kolei w tym czasie 32-35 mln osób z wykształceniem średnim może dotknąć bezrobocie. Czy wyższe wykształcenie dla młodych osób w Polsce jest sposobem na znalezienie dobrej posady i ochroną przed bezrobociem?

Czytaj więcej »Wykształceni na start?