Krystyna Sadowska

Inżynier na swoim

Powszechnie panuje opinia, że na rynku pracy znacznie łatwiej jest osobom z wykształceniem specjalistycznym, niż humanistycznym. Trudniejsze, choć na pozór mniej ciekawe studia, zazwyczaj szybciej procentują na rynku pracy. Badania pokazują jednak, że komfortowa sytuacja inżynierów wywiera również pewien negatywny wpływ na ich przedsiębiorczość. Zaledwie co dziesiąty z nich wybiera własną działalność gospodarczą, jako najkorzystniejszą formę zatrudnienia. Marnuje się w ten sposób spory potencjał – oceniają specjaliści.

Czytaj więcej »Inżynier na swoim