Krajowa Izba Gospodarcza

Europarlament po raz drugi w rękach przedsiębiorców

Pięćdziesięciu jeden polskich przedsiębiorców weźmie udział w drugiej edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw, która odbędzie się 14 października br. w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wraz z przedstawicielami firm z całej Europy będą debatować oraz głosować nad problemami najważniejszymi dla europejskiego biznesu. Swój udział w obradach dotychczas zapowiedzieli m.in. Herman Van Rompuy – Przewodniczący Rady Europejskiej, Antonio Tajani –  wiceprzewodniczący KE oraz Karel De Gucht – Komisarz ds. Handlu.

Czytaj dalej »Europarlament po raz drugi w rękach przedsiębiorców

Ordynacja podatkowa – KIG za porządkowaniem, ale przeciwko utrudnieniom

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia niektóre rozwiązania zaproponowane w skierowanym przez Radę Ministrów do Sejmu projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Wprowadzenie ułatwień w zakresie składania dokumentów elektronicznych oraz umożliwienie byłym wspólnikom rozwiązanej spółki cywilnej składanie wniosków o zwrot nadpłat podatków należnych tej spółce to rozwiązania dobre dla przedsiębiorców. Nie wszystkie, zawarte w projekcie, do takich należą.

Czytaj dalej »Ordynacja podatkowa – KIG za porządkowaniem, ale przeciwko utrudnieniom

Pomoc poszkodowanym przedsiębiorcom – lepiej późno niż wcale

„Propozycję pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi, przedstawioną przez resort gospodarki, należy ocenić pozytywnie. Aby jednak stała się ona efektywnym narzędziem wsparcia i pozwoliła polskiej gospodarce uniknąć efektu znaczącego spowolnienia należy wprowadzić w niej kilka zmian” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, oceniając projekt ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.

Czytaj dalej »Pomoc poszkodowanym przedsiębiorcom – lepiej późno niż wcale

Pomoc dla powodzian powinna być zwolniona z VAT

„Pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi powinna obejmować wszystkie podmioty, w tym także przedsiębiorców” – uważa Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres, komentując przedstawiony do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów. Zakłada on zwolnienie z podatku VAT nieodpłatnej dostawy materiałów budowlanych, ale tylko na rzecz osób fizycznych, które nie są podatnikami podatku VAT oraz na rzecz podmiotów prowadzących m.in. działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w wieku podeszłym.

Czytaj dalej »Pomoc dla powodzian powinna być zwolniona z VAT

Konieczne jest lepsze wykorzystanie energii z odpadów

Konferencja poświęcona efektywnemu gospodarowaniu odpadami była okazją do wymiany poglądów i wypracowania stanowiska w sprawie koniecznych zmian w gospodarce odpadami w Polsce. Stwierdzono, że nie ma już czasu na dalsze zwlekanie z podjęciem konkretnych decyzji i działań, gdyż może to kosztować kraj utratę celowej pomocy Unii Europejskiej nawet w wysokości 3 mld euro. Czytaj dalej »Konieczne jest lepsze wykorzystanie energii z odpadów