Przejdź do treści

Krajowa Izba Gospodarcza

Premier naprawia legislacyjny kiks

Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej z zadowoleniem przyjęło deklarację premiera Donalda Tuska dotyczącą usunięcia z nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zapisów, które zdaniem KIG, mogą negatywnie odbić się na działalności setek tysięcy polskich przedsiębiorców aktywnych w Internecie. Premier zapowiedział powrót do debaty na ten temat. 

Czytaj dalej »Premier naprawia legislacyjny kiks

Znoszenie barier administracyjnych – zdążyć przed końcem kadencji

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia przedstawiony przez resort gospodarki projekt założeń do projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Zdaniem KIG, wdrożenie redukcji obowiązków informacyjnych powinno stać się kwestią priorytetową dla Rządu i Parlamentu, jeszcze w obecnej kadencji.

Czytaj dalej »Znoszenie barier administracyjnych – zdążyć przed końcem kadencji

Przedsiębiorcy bliżej e-biznesu

„Projekt będzie miał korzystny wpływ na polską gospodarkę. Pozwoli zniwelować bariery w rozwoju polskich firm oraz podnieść ich konkurencyjność i skrócić dystans rozwojowy w stosunku do innych krajów” – uważa Krajowa Izba Gospodarcza, komentując poselską propozycję zmian w ustawach: o podpisie elektronicznym, o podatku od towarów i usług, Kodeks cywilny oraz o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Czytaj dalej »Przedsiębiorcy bliżej e-biznesu

Polski rynek pracy potrzebuje cudzoziemców

Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izby Gospodarczej pozytywnie ocenia propozycję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mającą na celu zniesienie ograniczenia w czasie obowiązywania uproszczeń w procedurze zatrudniania określonych grup cudzoziemców. Dotychczas obowiązujące przepisy zakładały, że uproszczenia, umożliwiające wydawanie zezwoleń bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, będą obowiązywać jedynie do 31 grudnia 2010 r.

Czytaj dalej »Polski rynek pracy potrzebuje cudzoziemców

Wolny rynek usług pocztowych

Krajowa Izba Gospodarcza z niepokojem obserwuje działania legislacyjne Ministerstwa Infrastruktury, związane z uchwaleniem ustawy Prawo pocztowe. Zdaniem KIG, nowe przepisy mogą nadmiernie obciążyć finansowo operatorów niezależnych oraz ograniczą dostęp do świadczenia pełnego zakresu usług pocztowych poprzez wyłączenie niektórych ich typów z katalogu usług uznanych za powszechne. Proponowane przez resort infrastruktury zmiany mogą negatywnie wpłynąć na budowanie wolnego rynku usług pocztowych.

Czytaj dalej »Wolny rynek usług pocztowych

KIG przeciwko opłatom od aparatów i drukarek

Krajowa Izba Gospodarcza negatywnie ocenia przesłany do konsultacji przez Ministra Kultury projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów. Projekt zakłada dołączenie do katalogu urządzeń i nośników służących do utrwalania, od których pobierane są opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, drukarek laserowych i aparatów cyfrowych.

Czytaj dalej »KIG przeciwko opłatom od aparatów i drukarek

Gospodarka czeka na szybszą prywatyzację

Dalsze poszerzenie trybów zbywania akcji Skarbu Państwa oraz rezygnacja z ograniczenia minimalnej ceny wywoławczej w trybie aukcji to rozwiązania, które powinny przyspieszyć proces prywatyzacji w Polsce – uważa środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej, oceniając przesłany do konsultacji społecznych przez Ministra Skarbu Państwa projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Czytaj dalej »Gospodarka czeka na szybszą prywatyzację