KPMG

Deloitte i Ernst & Young liderami „Wielkiej Czwórki”

Raport na temat konsumpcji Polaków na święta zagwarantował marce Deloitte przewagę medialną w listopadzie. Pozostałe wiodące na polskim rynku firmy doradcze – Ernst & Young, KPMG i PwC – widoczne były przede wszystkim za sprawą aktywności eksperckiej – podał PRESS-SERVICE Monitoring Mediów w najnowszym badaniu „Wielka Czwórka”.

Czytaj więcej »Deloitte i Ernst & Young liderami „Wielkiej Czwórki”

Solvency II – konieczność przyśpieszenia prac nad wdrożeniem wymogów Dyrektywy

Wciąż odległe jest wdrożenie postanowień Dyrektywy Solvency II, która od października 2012 roku ma zmodernizować europejskie regulacje dotyczące zarządzania marginesem wypłacalności w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji. Skala zmian, które będą musiały zostać wprowadzone w celu dostosowania zakładów do wymogów Dyrektywy jest tak duża, iż może być trudna do realizacji, jeżeli już teraz nie zostaną podjęte właściwe działania na rzecz wdrożenia nowych wymogów.

Czytaj więcej »Solvency II – konieczność przyśpieszenia prac nad wdrożeniem wymogów Dyrektywy

Polski rynek fuzji i przejęć rozwija się szybciej od rynków zagranicznych

Brak wiary w poprawę sytuacji rynkowej jest główną barierą opóźniającą przewidywane odbicie na światowym rynku fuzji i przejęć (M&A). Wartość rynku osiągnęła już swoje minimum, lecz skłonność do zawierania transakcji jest nadal niska, na co wskazuje spadek prognoz wskaźników ceny do zysku (P/E) o 20%. Czytaj więcej »Polski rynek fuzji i przejęć rozwija się szybciej od rynków zagranicznych

Polski Rynek farmaceutyczny. Kondycja i perspektywy rozwoju do 2011 roku w opinii największych firm farmaceutycznych

Polski rynek farmaceutyczny na przestrzeni ostatnich pięciu lat odnotował dynamiczny rozwój, wykazując dużą odporność na niekorzystne tendencje rynkowe. Jak pokazują wyniki najnowszego badania firmy doradczej KPMG i badawczej PMR przeprowadzone w połowie br. także obecna sytuacja gospodarcza związana z globalnym kryzysem finansowym nie wpłynęła na dobre wyniki branży oraz optymistyczne nastroje panujące wśród firm farmaceutycznych w Polsce.Czytaj więcej »Polski Rynek farmaceutyczny. Kondycja i perspektywy rozwoju do 2011 roku w opinii największych firm farmaceutycznych

ECCO Network, sieć firm doradczych reprezentowana w Polsce przez On Board PR, kończy prace nad międzynarodowym projektem „Corporate Values Index 2009”

Raport „Corporate Values Index 2009” będzie podsumowywać projekt badawczy prowadzony w ciągu ostatniego roku w 10 krajach świata, m.in.: w Polsce, Francji, Niemczech, we Włoszech, Holandii, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, w Indiach i USA. Badanie objęło największe przedsiębiorstwa z 14 branż. Czytaj więcej »ECCO Network, sieć firm doradczych reprezentowana w Polsce przez On Board PR, kończy prace nad międzynarodowym projektem „Corporate Values Index 2009”

Marketing w kryzysie

Budżety reklamowe i marketingowe to często najbardziej problematyczna kwestia podczas konieczności redukcji kosztów w firmie. Czy warto je obcinać? Zmniejszenie inwestycji w działania reklamowe i marketingowe może doprowadzić jednak do znacznego osłabienia świadomości marki a w konsekwencji doprowadzić nawet do jej zniknięcia z rynku. Jak działy marketingu i finansów powinny współpracować podczas kryzysu?

Czytaj więcej »Marketing w kryzysie

Skrócenie umowy leasingu – biuletyn prawno podatkowy LeasePlan i KPMG

W praktyce gospodarczej wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacjami wcześniejszego zakończenia umowy leasingu. W większości przypadków jest to spowodowane zmianą użytkownika. Wydawałoby się, że nie ma przeszkód, aby umowa leasingu mogła być rozwiązana przed terminem na jaki została zawarta. Czytaj więcej »Skrócenie umowy leasingu – biuletyn prawno podatkowy LeasePlan i KPMG