Konfederacja Pracodawców Polskich

Konfederacja z satysfakcją przyjmuje wybór prof. Marka Belki na Prezesa NBP

Konfederacja Pracodawców Polskich bardzo pozytywnie ocenia wybór prof. Marka Belki na stanowisko Prezesa Narodowego Banku Polskiego. – Prezesura ta nie będzie miała charakteru politycznego i stworzy szansę na to, aby Prezes NBP wreszcie nie był wykonawcą politycznych poleceń któregokolwiek z ugrupowań. Polityka monetarna państwa jest obszarem tak ważnym, że nie powinno być tu miejsca na jakiekolwiek polityczne przepychanki – uważa Andrzej Malinowski, Prezydent KPP.

Czytaj dalej »Konfederacja z satysfakcją przyjmuje wybór prof. Marka Belki na Prezesa NBP

Komentarz Prezydenta KPP Andrzeja Malinowskiego w sprawie kandydatury prof. Marka Belki na Prezesa NBP

Profesor Marek Belka jako Prezes NBP daje szansę na stabilną politykę monetarną kraju, niezbędną zarówno z punktu widzenia powrotu Polski na stabilną ścieżkę wzrostu gospodarczego, jak i perspektywę integracji ze strefą euro. Objęcie przez niego funkcji Prezesa NBP doprowadzi do uzyskania przez tę instytucję wiarygodności i zostanie pozytywnie przyjęte przez międzynarodową finansjerę oraz rynki finansowe w kraju.

Czytaj dalej »Komentarz Prezydenta KPP Andrzeja Malinowskiego w sprawie kandydatury prof. Marka Belki na Prezesa NBP

Ustawa antynikotynowa nie potrzebuje zmian

Konfederacja Pracodawców Polskich popiera zamiany wprowadzone przez Sejm do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który został przekazany pod obrady Senatu RP. Dzięki przyjętym poprawkom uda się uratować 40 tysięcy miejsc pracy, które według wyliczeń ekspertów Konfederacji mogłyby zostać zagrożone, gdyby weszła w życie pierwotna, bardzo restrykcyjna nowelizacja. Jutro na posiedzeniu komisji zdrowia senatorowie będą chcieli usunąć zbyt liberalne, według nich, zapisy z ustawy antynikotynowej.Czytaj dalej »Ustawa antynikotynowa nie potrzebuje zmian