Archiwa tagu: Komisja Trójstronna

Same cięcia budżetowe nie wystarczą

PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia plan rządu zmniejszenia wydatków budżetowych. Musimy jednak podkreślić, że cięcia te nie pomogą przetrwać kryzysu wielu małym i średnim przedsiębiorstwom. Dlatego apelujemy o szybkie działania, które wpłyną na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, pozwolą firmom przetrwać czas dekoniunktury, a pracownikom zachować miejsca pracy.

Jak przygotować firmy na trudności w czasie kryzysu? Czy dialog społeczny poniesie klęskę?

Aby w najbliższych miesiącach przeciwdziałać złej koniunkturze musimy wprowadzić instrumenty, które pozwolą na ochronę istniejących miejsc pracy. Dlatego PKPP Lewiatan przygotował propozycje zmian przepisów dotyczących czasu i organizacji pracy. Na tych rozwiązaniach zyskają zarówno pracownicy, jak i gospodarka. Oczywiście pod warunkiem, że zgodzą się na nie związki zawodowe.

2008 – gospodarczo niezły rok

Rok 2008 był naprawdę niezłym rokiem dla Polski. Pomyślnie rozstrzygnięto kilka ważnych dla naszego kraju spraw na arenie międzynarodowej. Rozpoczęto odkładane od lat reformy, ale, niestety, problemy politycznego sprawowania władzy w Polsce utrudniają ich dokończenie. Dobra sytuacja w gospodarce sprzyjała zwiększaniu zatrudnienia i spadkowi bezrobocia, wzrostowi indywidualnej konsumpcji i makroekonomicznych wskaźników ekonomicznych.

W interesie stabilności finansów publicznych i przyszłych emerytów

Sejm odrzucił weto Prezydenta RP do ustawy o emeryturach pomostowych. Tym samym przychylił się do opinii tych środowisk, między innymi pracodawców, które uzasadniały potrzebę dokończenie reformy emerytalnej w zakresie określenia zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury osób pracujących w warunkach szczególnych i w szczególnym charakterze.

Oświadczenie pracodawców – członków Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

W związku z jednostronnym zerwaniem przez stronę związkową posiedzenia Trójstronnej Komisji w dniu 29.10.2008, reprezentujące pracodawców polskich organizacje: Bussines Centre Club – Związek Pracodawców, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Związek Rzemiosła Polskiego, stanowczo protestują przeciw nieodpowiedzialnemu, instrumentalnemu traktowaniu forum Trójstronnej Komisji przez stronę związkową.