Kobi Elbaz

HP pomaga klientom odkryć na nowo istotę komputerów osobistych wprowadzając nowoczesne rozwiązania terminalowe

Firma HP rozszerzyła swoją, najlepszą w branży, ofertę terminali o nowe, innowacyjne terminale thin client oraz o zintegrowane rozwiązania do wirtualizacji systemów klienckich. Dzięki temu HP chce oddać w ręce firm i instytucji większe możliwości zarządzania, podwyższyć bezpieczeństwo oraz niezawodność komputerów, uzyskać korzystniejszy wskaźnik wartości do ceny oraz podnieść komfort pracy użytkowników.Czytaj więcej »HP pomaga klientom odkryć na nowo istotę komputerów osobistych wprowadzając nowoczesne rozwiązania terminalowe