Archiwa tagu: KIG

KIG popiera „wakacje ubezpieczeniowe”

Proponowana nowelizacja pozwoli zmniejszyć wysokie obciążenia publicznoprawne dla przedsiębiorców i zwiększy szanse na utrzymanie się na rynku w początkowym, najtrudniejszym okresie prowadzenia własnego biznesu – uważa Krajowa Izba Gospodarcza, oceniając projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt zaproponowała Komisja „Przyjazne Państwo”.

Niezależni operatorzy walczą o polski rynek usług pocztowych

Europejska jakość usług, wysokie standardy obsługi klienta i konkurencyjne ceny – to kluczowe postulaty Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, walczącego o zrównoważony rozwój sektora pocztowego w Polsce. Gwarantem jakościowej zmiany tego rynku może być jedynie konstruktywna nowelizacja przepisów prawnych.

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Krajowa Izba Gospodarcza w pełni popiera wprowadzenie możliwości utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o. (art. 1511 § 1). Jest to kolejny krok, po obniżeniu w 2009 r. z 50 tys. do 5 tys. minimalnego kapitału zakładowego, który ułatwi rozpoczęcie działalności gospodarczej z wykorzystaniem tej formy prawnej.

KIG przeciwko inflacji przepisów

W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej niezwykle ważne jest stosowanie przejrzystych zasad w procesie stanowienia prawa, tak, aby wprowadzanie zmian w obowiązujących przepisach było czytelne dla wszystkich obywateli oraz nie prowadziło do inflacji przepisów.

Projekt reformy systemu emerytalnego do naprawy

Krajowa Izba Gospodarcza negatywnie ocenia propozycję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zakładającą obniżenie wysokości części składki emerytalnej, która trafia do OFE z 7,3 do 3 proc. Zdaniem KIG, jest to zbyt dalekie odejście od kapitałowego charakteru systemu emerytalnego.