Katarzyna Gałuszka

Budujące Laury Testa Communications

Agencja Testa Communications została wyróżniona LAUREM BUILDERA 2009 w kategorii reklama i PR. Kapituła wyróżniła agencję za działalność na rzecz rozwoju branży budowlanej i działających w niej firm.  25 lutego w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, podczas GALI BUILDERA, przyznano wyróżnienia miesięcznika „Builder”- LAURY BUILDERA 2009. Decyzją kapituły wyróżnień tegoroczną nagrodę przyznano agencji Testa Communications, której działalność i usługi przyczyniają się do rozwoju branży budowlanej i działających w niej firm. Kierując się wyborem kapituła brała pod uwagę jakość i dostępność produktów i usług, nowatorskie podejście, a także dostosowanie do wymogów branży budowlanej, potrzeb klientów i zmieniającego się rynku, a także relacje z klientem. Czytaj więcej »Budujące Laury Testa Communications

Testa Communications podpisała umowę z firmą Valvex, polskim producentem armatury sanitarnej i instalacyjnej

Zadaniem agencji jest stworzenie nowej, długofalowej strategii komunikacji mix dla firmy Valvex. Ponadto Testa Communications zajmie się kompleksową obsługą public relations, w tym konsultingiem, media relations, PR produktowym oraz korporacyjnym.Czytaj więcej »Testa Communications podpisała umowę z firmą Valvex, polskim producentem armatury sanitarnej i instalacyjnej