Julian Kozankiewicz

Hubert Janiszewski przewodniczącym Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza powołała dziś Jacka Olechowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu EM Lab SA (EM Lab) po przyjęciu rezygnacji Juliana Kozankiewicza. Jacek Olechowski jest jednym z kluczowych akcjonariuszy spółki i pełnił dotychczas funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej (RN) spółki. Nowym przewodniczącym został mianowany Hubert Janiszewski, który dotychczas pełnił funkcję zastępcy szefa Rady.Czytaj więcej »Hubert Janiszewski przewodniczącym Rady Nadzorczej

EM LAB na dotkniętym największym w historii kryzysem rynku 6,5 mln zł przychodów po III kwartale i porządkuje portfel klientów

EM LAB, spółka z rynku NewConnect, która działa na rynku event marketingu w opublikowanym raporcie za III kwartał br. wykazała przychody na poziomie 6,52 mln zł (spadek o 44 proc.) i zanotowała niewielką stratę netto na poziomie 63,2 tys. zł. Czytaj więcej »EM LAB na dotkniętym największym w historii kryzysem rynku 6,5 mln zł przychodów po III kwartale i porządkuje portfel klientów

EM LAB rozpoczyna skup akcji własnych

Spółka EM Lab, uznana za jedną z dziesięciu najbardziej innowacyjnych firm na rynku NewConnect, podjęła decyzję o rozpoczęciu skupu akcji własnych. Spółka specjalizująca się w nowoczesnej komunikacji marketingowej przeznaczyła na pierwszy etap skupu 0,5 mln. zł. Skupione akcje w świetle uchwały ostatniego WZA mają posłużyć spółce w celu sfinansowania transakcji przejęcia innego podmiotu.Czytaj więcej »EM LAB rozpoczyna skup akcji własnych

EM Lab S.A. wprowadza nową usługę i dywersyfikuje źródła przychodów

Notowana na rynku New Connect spółka EM Lab, świadcząca usługi w obszarze marketingu doświadczeń, zaprezentowała dziś szczegóły dotyczące nowego projektu Grupy Zakupowej, optymalizującej koszty marketingu. Projekt ten zakłada stosowany w innych branżach model zakupu usług na rzecz klienta czy też wsparcie podczas negocjacji warunków handlowych.

Czytaj więcej »EM Lab S.A. wprowadza nową usługę i dywersyfikuje źródła przychodów

PZU wybiera EM Lab

Notowana na rynku New Connect spółka EM Lab, świadcząca usługi w obszarze marketingu doświadczeń, poinformowała o otrzymaniu informacji od PZU S.A. i PZU Życie S.A. że spółka została wskazana do zawarcia umowy ramowej na organizację i obsługę wydarzeń specjalnych dla Grupy PZU.Czytaj więcej »PZU wybiera EM Lab

EM Lab wygrywa kolejne przetargi, konsekwentnie realizując strategię rozwoju

Notowana na rynku New Connect spółka EM LAB, świadcząca usługi w obszarze marketingu doświadczeń, udanie weszła w nowy rok, w styczniu i na początku lutego wygrywając trzy ważne przetargi, dzięki czemu zapewniła sobie umowy długoterminowe warte w sumie ok. 7 mln zł. Jest to ok. 40 proc. przychodów jakie spółka osiągnęła w całym 2008 r.
Czytaj więcej »EM Lab wygrywa kolejne przetargi, konsekwentnie realizując strategię rozwoju