John Chambers

Cisco dostarcza czołowym operatorom sieci mobilnych pierwsze w branży standaryzowane rozwiązanie typu „small cell”

Technologia punktów dostępowych Cisco nowej generacji zapewnia łatwą integrację funkcji mobilnych, pozwala operatorom dostarczać nowe usługi i skutecznie funkcjonować w warunkach ciągłego wzrostu ruchu w sieci oraz wzrastającej liczby urządzeń.

Czytaj więcej »Cisco dostarcza czołowym operatorom sieci mobilnych pierwsze w branży standaryzowane rozwiązanie typu „small cell”

W opublikowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne raporcie dotyczącym globalnej technologii informatycznej w latach 2008–2009 podano, że Dania i Szwecja zajmują pierwsze miejsca wśród krajów charakteryzujących się gospodarką opartą na sieci.Czytaj więcej »

NASA i Cisco wspólnie opracowują platformę do monitorowania zmian klimatycznych

NASA i firma Cisco Inc. poinformowały o zawiązaniu partnerstwa w celu stworzenia internetowej platformy monitorującej o nazwie „Planetary Skin”. Rozwiązanie będzie umożliwiało rejestrowanie, gromadzenie i analizowanie danych na temat warunków panujących w globalnym środowisku naturalnym oraz tworzenie na tej podstawie zaawansowanych raportów.
Czytaj więcej »NASA i Cisco wspólnie opracowują platformę do monitorowania zmian klimatycznych