Jerzy Toczko

Navireo wspomaga odbiór, utylizację i recykling odpadów

EUROBAC S.A., jedna z pierwszych organizacji odzysku w Polsce, specjalizująca się w odbiorze odpadów niebezpiecznych i innych do unieszkodliwienia i recyklingu, wdrożyła system ERP Navireo firmy InsERT. System umożliwił kontrolowanie skojarzonych przychodów i kosztów, zwiększając rentowność przedsiębiorstwa; usprawnił marketing i sprzedaż, a także zautomatyzował działy księgowości i rozliczeń.

Czytaj dalej »Navireo wspomaga odbiór, utylizację i recykling odpadów