Jarosław Skoczeń

Co zrobić z niechcianą nieruchomością?

Można sobie wyobrazić sytuację, w której osoba będąca właścicielem nieruchomości chce się pozbyć nieruchomości i związanego z nią problemu. W przypadku chęci pozbycia się ruchomości, nie ma większego problemu, ponieważ zgodnie z art. 180 Kodeksu cywilnego „właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci”, czyli dokona jednostronnej czynności. Niestety, w przypadku chęci pozbycia się nieruchomości nie jest to obecnie już takie proste.

Czytaj więcej »Co zrobić z niechcianą nieruchomością?