Janusz Żebrowski

Grupa K2 odnotowuje oczekiwaną, znaczną poprawę wyników finansowych w drugim kwartale 2010 r.

Skonsolidowane przychody K2 Internet SA, w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010r., sięgnęły kwoty 25,5 milionów pln, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 40%. Zysk netto po pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku zamknął się kwotą 590 tys. PLN (w pierwszym półroczu 2009r. spółka odnotowała stratę w wysokości 1 miliona pln). Wynik na poziomie EBITDA wzrósł po pierwszym półroczu do kwoty 1.243 tys. pln (w porównaniu do straty 477 tys. pln w pierwszym półroczu roku ubiegłego). Podkreślić należy, że wzrost ma charakter praktycznie wyłącznie organiczny. Spółka spodziewa się, że zrealizowana w zeszłym roku inwestycja w agencję reklamową Brainshop U-Boot sp. z o.o będzie miała bardziej znaczący wpływ na wyniki począwszy od przyszłego roku.

Czytaj dalej »Grupa K2 odnotowuje oczekiwaną, znaczną poprawę wyników finansowych w drugim kwartale 2010 r.