Iwona Janas

37% pracodawców w Polsce nie może znaleźć pracowników

Prowadzone przez ManpowerGroup cykliczne badanie „Niedobór talentów” to sondaż poruszający temat zasobów personalnych. Celem jego jest określenie problemów, jakie napotykają pracodawcy obsadzając kluczowe stanowiska, a także które zawody, i dlaczego, są najbardziej pożądane przez pracodawców. W przeprowadzonym w pierwszym kwartale br. badaniu wzięło udział prawie 40 tys. respondentów z 41 krajów świata, w tym 750 z Polski. Odpowiadającymi były osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach.

Czytaj więcej »37% pracodawców w Polsce nie może znaleźć pracowników

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia wskazuje na stabilny wzrost intencji do zatrudniania na polskim rynku pracy

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia nastroje polskich pracodawców są optymistyczne, obserwujemy stabilny wzrost tendencji do zatrudniania. Prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2011 r. osiąga +14%, co oznacza, że o 14% więcej pracodawców w Polsce planuje zatrudniać, niż redukować etaty w ciągu najbliższych trzech miesięcy.Czytaj więcej »Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia wskazuje na stabilny wzrost intencji do zatrudniania na polskim rynku pracy

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia wskazuje na dobrą koniunkturę na polskim rynku pracy

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia w Polsce należy spodziewać się przyspieszenia tempa wzrostu zatrudnienia w II kwartale 2011 r. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na osiąga +12%, co oznacza, że więcej polskich pracodawców planuje zatrudniać, niż redukować zatrudnienie. Wynik ten stawia Polskę w pierwszej trójce pośród 21 krajów z regionu Europa – Bliski Wschód – Afryka, w których przeprowadzane jest badanie.

Czytaj więcej »Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia wskazuje na dobrą koniunkturę na polskim rynku pracy

Spadek prognozy netto zatrudnienia

Wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia wskazują na umiarkowaną aktywność polskich pracodawców w I kwartale 2010 r.

Agencja zatrudnienia Manpower Polska ogłosiła w dniu dzisiejszym, że w I kwartale 2010 r. pracodawcy w dalszym ciągu będą wnikliwie analizować rynek, zanim podejmą decyzje o jakichkolwiek modyfikacjach swoich zespołów. Na podstawie deklaracji reprezentatywnej próby polskich pracodawców ustalono prognozę netto zatrudnienia na poziomie +4%. Deklaracje pracodawców są następujące: 15% pracodawców w Polsce planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 11% przewiduje zmniejszenie zatrudnienia, a 71% badanych szacuje brak zmian personalnych w I kwartale 2010 r.Czytaj więcej »Spadek prognozy netto zatrudnienia