IPOPEMA Securities

IPOPEMA Securities dołączy do grona spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki IPOPEMA Securities SA złożony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedmiotem wprowadzenia do obrotu na giełdzie jest 28.571.410 akcji.Czytaj więcej »IPOPEMA Securities dołączy do grona spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie