Investors Dom Maklerski

Investors Dom Maklerski zarządza funduszem private equity

Współczesne rynki finansowe pozwalają na uczestnictwo w rynku aktywów niepublicznych większej ilości inwestorów, nawet tych którzy dysponują skromnymi zasobami. Działalność tych podmiotów reguluje ustawa o funduszach inwestycyjnych a nadzór prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Są to podmioty określane mianem funduszy „private equity”.Czytaj dalej »Investors Dom Maklerski zarządza funduszem private equity

Investors Dom Maklerski doradza

Investors Dom Maklerski SA powstał z inicjatywy osób, które kilka lat wcześniej założyły Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA i zarządzają funduszami inwestycyjnymi. W styczniu 2009 roku w skład Zarządu Investors DM weszli Jakub Bartkiewicz i Michał Meller, którzy wcześniej byli  właścicielami i zarządzającymi firmy FAS Polska. Obecnie Jakub Bartkiewicz pełni funkcję prezesa zarządu Domu Maklerskiego.Czytaj dalej »Investors Dom Maklerski doradza

Emisja Certyfikatów funduszu Investor Gold FIZ

W dniach 8-23 czerwca 2009 r. będzie prowadzona sprzedaż Certyfikatów Inwestycyjnych serii „J” funduszu Investor Gold FIZ. Prospekt emisyjny i Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: www.investors.pl oraz na stronach internetowych oferujących: Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A.: www.bgz.pl (zakładka Biuro Maklerskie Banku BGŻ) oraz Investors Domu Maklerskiego S.A.: www.investorsdm.pl.

Czytaj dalej »Emisja Certyfikatów funduszu Investor Gold FIZ