Przejdź do treści

Investor LBO FIZ

Zdrowe fundusze

Fundusze private equity dokonują inwestycji kapitałowych w spółki niepubliczne, tzn. takie, które nie są bezpośrednio narażone na koniunkturę giełdową. Mogą dać one niejednokrotnie bardzo wysokie stopy zwrotu.
Czytaj dalej »Zdrowe fundusze