Investor FIZ

Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu Investor FIZ

W dniach 9-24 lutego 2009 r. prowadzona była sprzedaż Certyfikatów Inwestycyjnych serii L funduszu Investor FIZ. Certyfikaty przydzielono 158 osobom w ilości 4.330 sztuk razem. Wartość emisyjna przedzielonych Certyfikatów wyniosła łącznie 10.955.809,30 zł. Tym samym emisja Certyfikatów Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego doszła do skutku.
Czytaj więcej »Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu Investor FIZ

Ranking funduszy inwestycyjnych – podsumowanie

Po dokonaniu przeglądu najważniejszych rynków funduszy inwestycyjnych, czas go podsumować. Tym razem analiza wyników obejmowała pełne trzy lata 2006-2008.  Wykorzystano w tym celu oficjalne dane zgromadzone przez Lipper Reuters a w przypadku Polski – Analizy Online. W każdej prezentacji zostały uwzględnione trzy fundusze, które uzyskały najwyższe trzyletnie stopy zwrotu.
Czytaj więcej »Ranking funduszy inwestycyjnych – podsumowanie

Ranking najlepszych funduszy – Polska

Ile zarabiają inwestorzy najlepszych funduszy w Polsce, a ile w innych krajach? W tym cyklu porównujemy stopy zwrotu za trzy lata osiągnięte przez fundusze inwestycyjne w wybranych krajach, według danych na dzień 31 grudnia 2008 r. Bazujemy na oficjalnych źródłach Lipper Reuters, Analiz Online i stronach internetowych firm zarządzających funduszami. Dziś przyglądamy się rynkowi funduszy w naszym kraju.
Czytaj więcej »Ranking najlepszych funduszy – Polska

Zarabianie podczas bessy

Jaki wybrać fundusz? Przed tym dylematem stoi każdy potencjalny inwestor, czyli uczestnik funduszu. Problem narasta w okresie dekoniunktury, kiedy z rynku i mediów płynie tak wiele, niejednokrotnie sprzecznych sygnałów. Powstaje pytanie, czy można zarabiać na funduszach w okresie dekoniunktury?
Czytaj więcej »Zarabianie podczas bessy