Archiwa tagu: Investor FIZ

Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu Investor FIZ

W dniach 9-24 lutego 2009 r. prowadzona była sprzedaż Certyfikatów Inwestycyjnych serii L funduszu Investor FIZ. Certyfikaty przydzielono 158 osobom w ilości 4.330 sztuk razem. Wartość emisyjna przedzielonych Certyfikatów wyniosła łącznie 10.955.809,30 zł. Tym samym emisja Certyfikatów Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego doszła do skutku.

Ranking funduszy inwestycyjnych – podsumowanie

Po dokonaniu przeglądu najważniejszych rynków funduszy inwestycyjnych, czas go podsumować. Tym razem analiza wyników obejmowała pełne trzy lata 2006-2008.  Wykorzystano w tym celu oficjalne dane zgromadzone przez Lipper Reuters a w przypadku Polski – Analizy Online. W każdej prezentacji zostały uwzględnione trzy fundusze, które uzyskały najwyższe trzyletnie stopy zwrotu.

Ranking najlepszych funduszy – Polska

Ile zarabiają inwestorzy najlepszych funduszy w Polsce, a ile w innych krajach? W tym cyklu porównujemy stopy zwrotu za trzy lata osiągnięte przez fundusze inwestycyjne w wybranych krajach, według danych na dzień 31 grudnia 2008 r. Bazujemy na oficjalnych źródłach Lipper Reuters, Analiz Online i stronach internetowych firm zarządzających funduszami. Dziś przyglądamy się rynkowi funduszy… Czytaj dalej »

Zarabianie podczas bessy

Jaki wybrać fundusz? Przed tym dylematem stoi każdy potencjalny inwestor, czyli uczestnik funduszu. Problem narasta w okresie dekoniunktury, kiedy z rynku i mediów płynie tak wiele, niejednokrotnie sprzecznych sygnałów. Powstaje pytanie, czy można zarabiać na funduszach w okresie dekoniunktury?

Investor FIZ zarobił w styczniu 7,71 proc.

W styczniu 2009 r. wartość certyfikatu inwestycyjnego funduszu Investor FIZ wzrosła do 2.532,92 zł, co oznacza wzrost o 7,71 proc. w stosunku do wyceny z 31 grudnia ub. roku. Od początku działalności, tj. za 41 miesięcy Fundusz osiągnął stopę zwrotu w wysokości 153,29 proc.