Przejdź do treści

ICT

1 ICT

BaaS –nowatorska usługa backupu z chmury od Integrated Solutions

intergrated solutionsIntegrated Solutions (IS) –wyspecjalizowany integrator ICT należący do Orange Polska – wprowadza usługę Backup as a Service (BaaS). BaaS służy do wykonywania w modelu Cloudowym backupu informacji przechowywanych na lokalnych laptopach i stacjach roboczych. Ochroną mogą być także objęte zasoby serwerów fizycznych i wirtualnych, baz danych oraz systemów NAS. Usługa została zbudowana w oparciu o rozwiązanie EMC Avamar i jest realizowana w Centrum Danych Orange Polska w Łodzi. BaaS to pierwsza w takim kształcie usługa na polskim rynku.

Czytaj dalej »BaaS –nowatorska usługa backupu z chmury od Integrated Solutions

2 ICT

Nowoczesne studia podyplomowe – jak uczelnie mogą lepiej kształcić na potrzeby rynku? Które kompetencje są kluczowe?

knowledge@workO tym, że rynek pracy boryka się z jednej strony z bezrobociem, w dużym stopniu także wśród absolwentów studiów, a z drugiej – z coraz bardziej odczuwalnym przez firmy brakiem wyspecjalizowanych kadr, mówi się już od dawna. Na brak pracowników narzekają głównie branże techniczne, brakuje inżynierów, informatyków, także wyspecjalizowanych robotników i techników. Jednak pracodawcy wspólnym głosem – niezależnie od branży – podkreślają także, że niezależnie od przygotowania zawodowego, absolwentom większości szkół i uczelni w największym stopniu brakuje wciąż kompetencji miękkich, społecznych, takich jak kreatywność, praca w zespole, zarządzanie wiedzą czy komunikacja interpersonalna, ale też np. wystarczających umiejętności z zakresu ICT.

Czytaj dalej »Nowoczesne studia podyplomowe – jak uczelnie mogą lepiej kształcić na potrzeby rynku? Które kompetencje są kluczowe?

Dla współpracy nauki i biznesu ICT

ICT to branża, która każdego dnia przynosi nowe rozwiązania. Niestety, część z nich nigdy nie wychodzi poza progi naukowych laboratoriów, gdyż na ich wdrożenie brakuje środków finansowych oraz biznesowego wsparcia. Naukowcy i biznesmeni z branży ICT często działają niezależnie od siebie, a nie zespołowo, co znacznie obniża poziom konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Czytaj dalej »Dla współpracy nauki i biznesu ICT

Koniec roku finansowego w T-Systems

Systematyczna poprawa efektywności zaowocowała wzrostem marży T-Systems. Chociaż wynikające z ogólnej kondycji ekonomicznej zamrożenie inwestycji przez klientów spowodowało spadek przychodów, realizowana z sukcesem polityka kosztowa umożliwiła wzrost skorygowanych zysków. Dodatkowo w czwartym kwartale zanotowano satysfakcjonujący trend zwyżkowy wartości nowych zamówień, które wzrosły o 15.3 procent w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, osiągając kwotę blisko 3.3 mld EUR.  W całym roku 2009 nowe zamówienia zmniejszyły się o 9.1 procent do kwoty 9.3 mld EUR, co jest wynikiem kryzysu ekonomicznego.Czytaj dalej »Koniec roku finansowego w T-Systems

Już nie „spowolnienie” lecz kryzys na rynku IT

W pierwszym kwartale 2009 r. zawiodło jednocześnie kilka dużych segmentów rynku IT. Według badań DiS spadek odnotowano w obszarach sprzętu i dystrybucji, integracji systemowej, a także na rynku IT sektora publicznego. Spadek wartości rynku IT ogółem wyniósł aż 7,9%, co uprawnia do prognozowania tempa zmniejszenia się rynku IT ogółem w całym roku 2009 na poziomie ok. 4,7%.Czytaj dalej »Już nie „spowolnienie” lecz kryzys na rynku IT

Czy komórki zwyciężą telefony stacjonarne? Trendy na polskim rynku telekomunikacyjnym

W polskiej branży telekomunikacyjnej ścierają się rozbieżne trendy: otwartość rynku telekomunikacji mobilnej równoważy monopolistyczny charakter rynku telekomunikacji stacjonarnej. Różnicę tę można również zaobserwować na podstawie wyników obu rynków: duży wzrost dochodów i liczby abonentów w przypadku rynku mobilnego oraz powolny rozwój rynku linii stacjonarnych, zwłaszcza szerokopasmowych.
Czytaj dalej »Czy komórki zwyciężą telefony stacjonarne? Trendy na polskim rynku telekomunikacyjnym