Henryk Michałowicz

Rząd udostępnia w sieci uchwalone akty prawne

Od 1 stycznia 2010 r. każdy, kto ma dostęp do internetu, może zapoznać się z urzędową, tzw. autentyczną treścią aktu prawnego w dniu, w którym ukazuje się on w wirtualnym publikatorze zamieszczanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji: www.rcl.gov.pl. – To ważny element budowy demokratycznego państwa prawnego – mówi ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Henryk Michałowicz.Czytaj więcej »Rząd udostępnia w sieci uchwalone akty prawne

Państwowa Inspekcja Pracy stawia na współpracę z pracodawcami

Konfederacja Pracodawców Polskich oceniając plan działań Państwowej Inspekcji Pracy na najbliższe lata z uznaniem odnosi się do zapowiedzi PIP dotyczącej rozwijania działalności prewencyjnej i informacyjnej. – Jest to tym ważniejsze, że jednym z zasadniczych powodów nieprzestrzegania praw pracowniczych jest ich nieznajomość, a także zawiłość i niestabilność przepisów – mówi ekspert KPP, Henryk Michałowicz. Czytaj więcej »Państwowa Inspekcja Pracy stawia na współpracę z pracodawcami

Raport KPP dotyczący nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych

W czwartek, 17 grudnia, Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich nowela jest niezwykle potrzebna zarówno pracodawcom, agencjom pracy tymczasowej, pracownikom tymczasowym jak i rynkowi pracy – pozwoli na racjonalne korzystanie z instytucji pracy tymczasowej. Konfederacja wielokrotnie zabiegała o zmiany w tej ustawie, dzięki którym korzystanie z pracy pracowników tymczasowych będzie łatwiejsze i przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom rynku.Czytaj więcej »Raport KPP dotyczący nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych

Niejasne przepisy o zatrudnieniu powodują chaos w firmach

Obowiązujące do 31 grudnia 2011 r. nowe zasady przyjmowania do pracy na czas określony powodują, ze pracownicy mogą pozostawać w takiej formie zatrudnienia przez okres nie przekraczający 24 miesięcy, bez względu na liczbę zawartych w tym czasie umów. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich przepisy te zostały fatalnie zredagowane i już dzisiaj budzą kontrowersje wśród pracodawców. Czytaj więcej »Niejasne przepisy o zatrudnieniu powodują chaos w firmach

KPP chce zmian w ustawie o danych osobowych

Konfederacja Pracodawców Polskich popiera pomysł zmian przepisów, pozwalających pracodawcom na zwiększenie dostępu do informacji na temat osób ubiegających się o zatrudnienie. – Pracodawca wybierając kandydata na konkretne stanowisko powinien mieć narzędzia minimalizujące ryzyko błędu, tym bardziej że dane podawane w CV często nie stanowią wystarczającej rękojmi ich wiarygodności – powiedział ekspert KPP Henryk Michałowicz.Czytaj więcej »KPP chce zmian w ustawie o danych osobowych

Ogłoszenia o pracę pełne dyskryminacji

Płeć, wiek, wygląd, niepełnosprawność – wśród ogłoszeń o pracę jest mnóstwo takich, które są niezgodne z prawem o dyskryminacji. – Uważamy to za złą praktykę. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich stosowanie antydyskryminacyjnych przepisów daje możliwość korzystania z najlepszych na rynku pracowników – mówi ekspert KPP, Henryk Michałowicz.Czytaj więcej »Ogłoszenia o pracę pełne dyskryminacji

Konieczna nowelizacja ustawy antykryzysowej

Minął miesiąc od wejścia w życie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Wśród członków Konfederacji Pracodawców Polskich dominuje pogląd, że zapisy ustawy są niejasne, a skomplikowana procedura i wysokie bariery w dostępie do dofinansowania zagrożonych miejsc pracy powodują, że przedsiębiorcy ostrożnie podchodzą do ewentualnej decyzji o skorzystaniu z jej rozwiązań. Czytaj więcej »Konieczna nowelizacja ustawy antykryzysowej

Blask i cienie pakietu antykryzysowego

Mając na uwadze ochronę miejsc pracy i konieczność wspierania przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej Konfederacja Pracodawców Polskich wystąpiła do Minister Pracy i Polityki Społecznej, o interpretację niektórych przepisów Pakietu Antykryzysowego. – Minister Jolanta Fedak, podzieliła opinię KPP w kilku istotnych kwestiach, m.in. klauzuli ochronnej dotyczącej pracowników pobierających świadczenia/stypendia oraz otrzymujących subsydiowane wynagrodzenie np. z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy – podkreśla Henryk Michałowicz, ekspert Konfederacji.Czytaj więcej »Blask i cienie pakietu antykryzysowego