Grzegorz Onichimowski

Najwyższy miesięczny wolumen obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 roku

Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wyniósł w listopadzie br. 15,472 TWh – jest to najwyższa wartość licząc od początku 2011 roku. Licząc miesiąc do miesiąca, obrót energią elektryczną wzrósł o 75,56%.

Czytaj więcej »Najwyższy miesięczny wolumen obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 roku

GDF SUEZ pierwszym zagranicznym animatorem rynku na Towarowej Giełdzie Energii

GDF SUEZ, jedna z największych firm handlujących energią w Europie, podpisała umowę z Towarową Giełdą Energii na pełnienie funkcji animatora rynku. Do jej zadań będzie należeć utrzymywanie płynności poprzez stałe składanie zleceń kupna i sprzedaży dla instrumentów notowanych na Rynku Terminowym Towarowym TGE zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Czytaj więcej »GDF SUEZ pierwszym zagranicznym animatorem rynku na Towarowej Giełdzie Energii

Vattenfall pierwszym animatorem rynku na Towarowej Giełdzie Energii

Vattenfall podpisał umowę z Towarową Giełdą Energii na pełnienie funkcji animatora rynku. Spółka będzie pierwszym animatorem po wejściu w życie tzw. obliga giełdowego. Do zadań animatora należy utrzymywanie płynności poprzez stałe składanie zleceń kupna i sprzedaży dla instrumentów notowanych na rynkach TGE zgodnie z warunkami określonymi przez giełdę.Czytaj więcej »Vattenfall pierwszym animatorem rynku na Towarowej Giełdzie Energii

Domy maklerskie na Towarowej Giełdzie Energii

Dzięki nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 9 sierpnia br. i zmianie ustawy o akcyzie, wszystkie domy maklerskie mogą zostać członkami Towarowej Giełdy Energii i reprezentować swoich klientów na Rynku Dnia Następnego (RDN) oraz Rynku Terminowym Towarowym (RTT). Pierwszymi członkami RDN i RTT są domy maklerskie BOŚ i NOBLE Securities.

Czytaj więcej »Domy maklerskie na Towarowej Giełdzie Energii

Towarowa Giełda Energii S.A. i Ukraińska Giełda Energetyczna podjęły decyzję o współpracy

W dniu 6 lipca br. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Towarową Giełdą Energii S.A. a Ukraińską Giełdą Energetyczną, obejmujące między innymi działania dotyczące giełdowego obrotu energią w Polsce i na Ukrainie, a także wspólne badania i wymianę doświadczeń w przedmiocie działalności stron porozumienia.

Czytaj więcej »Towarowa Giełda Energii S.A. i Ukraińska Giełda Energetyczna podjęły decyzję o współpracy