Grzegorz Leszczyński

NWZA DM IDMSA zaakceptowało plany emisji obligacji zamiennych na akcje i emisji akcji

1 Grzegorz LeszczyńskiAkcjonariusze DM IDMSA podczas wczorajszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęli większością głosów uchwały dotyczące emisji obligacji o wartości nominalnej do 50 mln zł zamiennych na akcje o wartości nominalnej do 43,6 mln zł oraz prywatnej oferty akcji z wyłączeniem prawa poboru, skierowanej do pracowników IDMSA, którzy nabyli akcje w ramach wcześniejszego programu motywacyjnego zakończonego w 2010 r.

Czytaj więcej »NWZA DM IDMSA zaakceptowało plany emisji obligacji zamiennych na akcje i emisji akcji