Grzegorz Byszewski

Zmiana ustawy oemeryturach i rentach z FUS to dodatkowe opbciążenie administracyjne dla pracowników i pracodawców

Polska posiada jeden z najniższych wskaźników aktywności ekonomicznej ludności w Europie. Dotyczy to zwłaszcza osób powyżej 55. roku życia. Od 2007 r. do I kwartału 2010 wzrósł on o 6 punktów procentowych, ale dalej wynosi jedynie 38,7 procent.Czytaj dalej »Zmiana ustawy oemeryturach i rentach z FUS to dodatkowe opbciążenie administracyjne dla pracowników i pracodawców

Partnerzy społeczni mają zbyt mało czasu na rzetelną ocenę projektów aktów prawnych przesłanych do konsultacji społecznych

Ministerstwo Gospodarki, dbając o przedsiębiorców przygotował i wdrożył program „Reforma Regulacji”. Przewiduje on wprowadzenie czytelniejszych i lepiej dostosowanych do odbiorców zasad konsultacji społecznych. Zdaniem Pracodawców RP, program jest godny pochwały i szerszej implementacji. Z pewnością przyczyniłby się on do poprawy jakości stanowionego prawa, oraz jego większego zrozumienia przez przedsiębiorców i obywateli, gdyby tylko był faktycznie wdrożony. – Mimo, iż rok temu program został rekomendowany przez Komitet Rady Ministrów do stosowania przez administrację publiczną, pracodawcy nie zauważyli żadnych zmian – mówi ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Byszewski.

Czytaj dalej »Partnerzy społeczni mają zbyt mało czasu na rzetelną ocenę projektów aktów prawnych przesłanych do konsultacji społecznych

KE chce wprowadzić ograniczenia przy odliczeniu VAT od samochodów

Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji, której wydanie umożliwi polskiemu fiskusowi wprowadzenie dodatkowych ograniczeń przy odliczaniu podatku od towarów i usług od samochodów. Zdaniem KPP, gdyby zmiany weszły w życie, naruszałyby zasadę neutralności – jedną z podstawowych reguł dotyczących podatku od towarów i usług.Czytaj dalej »KE chce wprowadzić ograniczenia przy odliczeniu VAT od samochodów

Sejmowa Komisja Zdrowia skierowała do podkomisji rządowy projekt nowelizacji ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej

Według projektu cesja wierzytelności publicznego zakładu opieki zdrowotnej będzie możliwa tylko za zgodą organu założycielskiego. Zapis ten ma na celu ograniczenie handlu wierzytelnościami oraz zapobiec możliwości przejęcia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez firmę trzecią bez zgody organu, który go utworzył. Konfederacja Pracodawców Polskich stanowczo sprzeciwia się tej formie kontroli nad długami szpitali będących w gestii samorządów. Czytaj dalej »Sejmowa Komisja Zdrowia skierowała do podkomisji rządowy projekt nowelizacji ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej

Płaca minimalna dla lekarzy to nieporozumienie

Konfederacja Pracodawców Polskich sprzeciwia się ustaleniu płacy minimalnej dla lekarzy i lekarzy specjalistów. Konfederacja popiera zdanie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy dotyczące sprawiedliwego kształtowania relacji płacowych w szpitalu. Według OZZL wyższe wynagrodzenia dla rezydentów niż dla lekarzy i lekarzy specjalistów są sprzeczne z Kodeksem Pracy w punkcie mówiącym o jednakowym wynagrodzeniu przysługującego za jednakową pracę, lub o jednakowej wartości. Konfederacja nie zgadza się jednak na postulowane przez OZZL wprowadzenie dla lekarzy płacy minimalnej na poziomie ok. 6 tys. zł. Czytaj dalej »Płaca minimalna dla lekarzy to nieporozumienie