Grzegorz Bielowicki

1 Grzegorz Bielowicki

Krzysztof Pióro na czele Grupy RADPOL

radpolZnany menedżer Krzysztof Pióro od dziś kieruje Grupą RADPOL. Nowy Prezes Zarządu Spółki  zapowiada realizację strategicznych celów postawionych przed Spółką na lata 2013-2015. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie na rynku polskim i międzynarodowym Krzysztof Pióro chce przede wszystkim rozwinąć ofertę Spółki i wprowadzić jej produkty do nowych odbiorców i na nowe rynki.

Czytaj dalej »Krzysztof Pióro na czele Grupy RADPOL

Tar Heel Capital zainwestuje 200 mln zł w polskie firmy sektora MSP

Tar Heel Capital (THC) – znany m.in. z inwestycji w Radpol czy Apreo Logistics – przy wsparciu europejskich i amerykańskich instytucji finansowych utworzył drugi fundusz dedykowany polskim przedsiębiorstwom o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu. Łączna kapitalizacja Tar Heel Capital II FIZ wynosi 50 mln EUR, z czego blisko 20% to środki osób zaangażowanych w zarządzanie funduszem.

Czytaj dalej »Tar Heel Capital zainwestuje 200 mln zł w polskie firmy sektora MSP

Tar Heel Capital finansuje wykup menedżerski LiveChat Software SA

Tar Heel Capital finansując transakcję wykupu menedżerskiego nabył 40 proc. akcji wrocławskiej spółki LiveChat Software SA od GG Network SA – właściciela komunikatora Gadu-Gadu. LiveChat to najbardziej rozpoznawalna na świecie polska spółka świadcząca usługi w modelu Software as a Service (SaaS) – z jej oprogramowania korzysta ponad 1600 klientów na całym świecie.

Czytaj dalej »Tar Heel Capital finansuje wykup menedżerski LiveChat Software SA

Tar Heel Capital obejmuje akcje Direct eServices SA

Na podstawie zawartej w dniu 7 lutego 2011 umowy inwestycyjnej zarządzany przez Tar Heel Capital fundusz dedykowany rynkowi NewConnect objął 300.000 akcji – za pośrednictwem wehikułu GJB Assets Management Ltd. – nowej emisji notowanej na rynku NewConnect Spółki Direct eServices SA. Nowowyemitowane w ramach kapitału docelowego akcje stanowić będą ok. 7,4% wszystkich walorów i zostaną objęte za łączną kwotę 450.000 zł – 1,5 zł za akcję. Fundusz deklaruje zainteresowanie Spółką w perspektywie długoterminowej i nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w akcje Spółki. 

Czytaj dalej »Tar Heel Capital obejmuje akcje Direct eServices SA

Tar Heel Capital sprzedaje swoje udziały we FRU.PL

6 października na podstawie zawartych umów fundusz Tar Heel Capital zbył posiadane akcje i udziały w Spółkach związanych z serwisem rezerwacji lotniczych FRU.PL i jego rumuńskim odpowiednikiem Vola.ro. Udziały funduszu zostały wykupione przez założycieli Spółki – Michała Wrodarczyka i Jarosława Adamskiego – przy współudziale finansowania dłużnego. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) z inwestycji dla funduszu wyniosła 23%. Strony nie ujawniają wartości transakcji.

Czytaj dalej »Tar Heel Capital sprzedaje swoje udziały we FRU.PL

Zmiany w Zarządzie FAM GK

W dniu 26 marca br. Rada Nadzorcza FAM Grupa Kapitałowa przyjęła rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu Piotra Janczewskiego oraz wiceprezesa zarządu Macieja Adamczyka. Rezygnacja i przekazanie obowiązków nowemu Zarządowi nastąpią z dniem 31 marca 2009 roku. Jest to wspólna decyzja Zarządu i Rady Nadzorczej (powołanej pod koniec lutego 2009) będąca konsekwencją rozbieżności poglądów dotyczących wizji rozwoju FAM GK.
Czytaj dalej »Zmiany w Zarządzie FAM GK

RADPOL – przewodniczący Rady Nadzorczej kupuje walory Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej RADPOL SAGrzegorz Bielowicki za pośrednictwem zależnej od siebie spółki Tar Heel Capital Sp. z o. o. Sp. k. od 7 października nabył łącznie 40.568 akcji Spółki po średniej cenie 4,91 zł. Całkowita wielkość transakcji zrealizowanych w trybie sesyjnym opiewa na sumę blisko 200.000 zł. Równolegle Spółka realizuje program skupu akcji własnych.Czytaj dalej »RADPOL – przewodniczący Rady Nadzorczej kupuje walory Spółki