Przejdź do treści

Grupa FAMUR

Grupa FAMUR nagrodzona na Targach w Katowicach

Grupa FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – została uhonorowana medalem Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Katowice 2011” za kompleks do eksploatacji niskich pokładów węgla – w kategorii „Nowe Maszyny i Technologie”. Nagrodzony zespół maszyn od kilku miesięcy pracuje w należącej do KHW kopalni Murcki-Staszic. Uroczyste wręczenie nagród – z rąk przewodniczącego międzynarodowego jury prof. dr hab. inż. Marka Jaszczuka z Politechniki Śląskiej – odbyło się w dniu 6 września w Katowicach.

Czytaj dalej »Grupa FAMUR nagrodzona na Targach w Katowicach

Grupa FAMUR: podsumowanie roku 2010 w branży zaplecza górniczego

Rok 2010 – podobnie jak 2009 – był trudny dla branży górniczej, z powodu nadal odczuwalnego kryzysu gospodarczego. Mniejsze środki na inwestycje w modernizację kopalń – a tym samym ograniczenie nakładów – wpłynęły na wolumen i strukturę zamówień dla przedsiębiorstw zaplecza górniczego. Kopalnie zainteresowane były w większym stopniu niż w poprzednich latach modernizacją sprzętu i leasingiem urządzeń, niż zakupem nowych maszyn. Mimo trudnej sytuacji na rynku, Grupa FAMUR zachowała rentowność na satysfakcjonującym poziomie. Konsekwentnie współpracowaliśmy z naszymi stałymi odbiorcami w Polsce. W drugiej połowie roku zauważalne były pewne sygnały poprawy sytuacji na rynku. W III kwartale 2010 przychody Grupy znacząco wzrosły – o około 73% w porównaniu do analogicznego okresu 2009. W październiku tego roku podpisaliśmy kontrakt z Katowickim Holdingiem Węglowym na dostawę kompletnego systemu wydobywczego do niskich pokładów węgla dla KWK Murcki-Staszic. Tak duże zamówienie – o wartości 84 mln zł – traktujemy jako pozytywna prognozę na kolejne miesiące.

Czytaj dalej »Grupa FAMUR: podsumowanie roku 2010 w branży zaplecza górniczego

Grupa FAMUR – kontrakty z Kompanią Węglową na kwotę ponad 53 mln zł

Grupa FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – rozwija współpracę w Kompanią Węglową. Należąca do Grupy Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS zawarła w czerwcu 2010 dwie umowy na leasing finansowy z dostawą obudów ścianowych do kopalń należących do Kompanii. Kontrakt obejmujący sprzęt dla KWK Brzeszcze-Silesia wynosi 29,6 mln zł, a – zawarta wspólnie z FMG PIOMA i w konsorcjum z Millenium Leasing – umowa na z KWK Ziemowit opiewa na 23,5 mln zł.

Czytaj dalej »Grupa FAMUR – kontrakty z Kompanią Węglową na kwotę ponad 53 mln zł

Grupa FAMUR: kontrakty z Kompanią Węglową sięgnęły ponad 60 mln zł

Grupa FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – zawarł w okresie od 4 listopada 2009 do 29 kwietnia 2010 szereg umów jednostkowych z Kompanią Węglową. Kontrakty przekroczyły łącznie kwotę 60,5 mln zł. Umowa ramowa z KW o największej wartości zawarta została przez konsorcjum spółek FAMUR SA i FAMUR Sp. z o.o. na sumę ponad 9,3 mln zł.

Czytaj dalej »Grupa FAMUR: kontrakty z Kompanią Węglową sięgnęły ponad 60 mln zł

Grupa FAMUR – wyniki finansowe za I kwartał 2009

Grupa FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – osiągnęła w pierwszym kwartale 2009 roku przychody w wysokości 283,4 mln zł, co oznacza wzrost o 4,8% wobec analogicznego okresu roku 2008. Wynik operacyjny (EBIT) przekroczył 64,9 mln zł, co oznacza wzrost o 48,8% porównaniu do I kwartału 2008, natomiast zysk netto w pierwszym kwartale 2009 przekroczył 15,9 mln zł.

Czytaj dalej »Grupa FAMUR – wyniki finansowe za I kwartał 2009

Grupa FAMUR liderem innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa

Dalszy rozwój oraz zwiększanie udziałów w rynkach zagranicznych to priorytety Grupy FAMUR – światowego producenta kompletnych systemów wydobywczych. Realizacja planowanych założeń umożliwi konsekwentne utrzymywanie wysokiej rentowności biznesu przy znacznie rozszerzonej skali działania. Ponadto, w wyniku dywersyfikacji produktowej, branżowej i geograficznej zmniejszy się wpływ ewentualnych wahań koniunktury w branży górniczej na wyniki finansowe Grupy.Czytaj dalej »Grupa FAMUR liderem innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa

Grupa FAMUR – przychody w I półroczu 2008 wzrosły o 49%

Grupa FAMUR – grupa kapitałowa skupiająca kluczowych producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa – osiągnęła po I półroczu 2008 roku przychody na poziomie 500 mln zł, co oznacza wzrost o 49% w porównaniu do I półrocza 2007. W tym samym okresie zysk netto wyniósł 42,3 mln zł i wzrósł o 33%. Wartość sprzedaży zagranicznej Grupy FAMUR w I półroczu 2008 stanowi 44% przychodów i wynosi 221 mln zł. Natomiast zysk na akcję wyniósł 0,0879 zł, co oznacza wzrost o 31% wobec analogicznego okresu roku 2007.Czytaj dalej »Grupa FAMUR – przychody w I półroczu 2008 wzrosły o 49%