Grażyna Utrata

Bank BPH ponownie w Indeksie RESPECT

Bank BPH ponownie znalazł się w gronie spółek giełdowych, które weszły w skład Indeksu RESPECT. Jego VII edycja skupia 23 firmy, zaangażowane w realizację idei zrównoważonego rozwoju. Indeks podkreśla atrakcyjność inwestycyjną spółek, wynikającą między innymi z wysokich standardów ładu korporacyjnego oraz jakości zarządzania aspektami środowiskowymi i społecznymi.

Czytaj więcej »Bank BPH ponownie w Indeksie RESPECT