Globalne Korporacyjne Porozumienie o Odpowiedzialności Społecznej

GEFCO rozszerza porozumienie o odpowiedzialności społecznej na 24 filie

GEFCO stosuje obecnie postanowienia Globalnego Korporacyjnego Porozumienia o Odpowiedzialności Społecznej w swoich 24 filiach. W trakcie prezentacji wyników za rok 2010, 20 czerwca GEFCO przedstawiło wiele działań podjętych przez spółki zależne w ramach Porozumienia. Przeprowadzone zostały 63 z 69 priorytetowych akcji, czyli 92% akcji przewidzianych na rok 2010, a pozostałe z nich są planowane na ten rok.

Czytaj więcej »GEFCO rozszerza porozumienie o odpowiedzialności społecznej na 24 filie