Przejdź do treści

Genomed

1 Genomed

Gen NF1 bez tajemnic

genomedZ inicjatywy pacjentów, leczonych w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy powstało Stowarzyszenie ALBA JULIA dla chorych z chorobą Recklinghausena i innymi schorzeniami z grupy fakomatoz w Polsce. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich osób, które mają jakikolwiek związek z wyżej wymienionymi schorzeniami jednocząc pacjentów, lekarzy, ich rodzinę i przyjaciół. Celem stowarzyszenia ALBA JULIA jest integracja pacjentów, konsolidacja działań w zakresie ochrony zdrowia, terapii i rehabilitacji chorych.

Czytaj dalej »Gen NF1 bez tajemnic

Kierunek Europa

Genomed powstał, by rozwijać diagnostykę molekularną opartą na sekwencjonowaniu DNA. Obecnie, na równi z najbardziej zaawansowanymi na świecie firmami, wykorzystuje już w tym celu technologię sekwencjonowania nowej generacji (NGS).Czytaj dalej »Kierunek Europa

Bioinformatyk – zawód przyszłości

Obecnie trudno znaleźć branżę opartą na wąskiej specjalizacji, a jednocześnie stabilną na tyle, by mogła zapewnić pewną i perspektywiczną pracę. Tymczasem w sektorze bioinformatycznym w ciągu zaledwie czterech lat trzykrotnie wzrosła ilość ofert kierowanych do specjalistów z tej dziedziny. Wprawdzie branża jest wymagająca, ale specjalizacja w niej wiąże się z dużymi pieniędzmi.

Czytaj dalej »Bioinformatyk – zawód przyszłości