Archiwa tagu: Futuris

Futuris S.A. – prezes kupuje akcje spółki

Andrzej Woźniakowski, prezes zarządu notowanej na NewConnect spółki inwestycyjnej Futuris S.A. nabył 13.046.571 akcji swojej firmy stanowiących 7,12% w kapitale zakładowym oraz 6,94% w ogólnej liczbie głosów. Transakcja została zawarta w dniu 19 października po średniej cenie 0,09 zł za walor.

Więcej Futurisa w Dobra Nasza S.A.

Futuris S.A., poprzez Spółkę zależną ITVENT S.A. zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu notowanej na New Connect spółki Dobra Nasza S.A. Zmiana ta nastąpiła na skutek zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A.