Fundusz Pracy

Bezrobocie zwolniło tempo

W kwietniu bezrobocie spadło o 0,2 pkt. proc. i ponownie wynosiło 11 proc. Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, bez pracy pozostawało 1.721 tys. osób. Może to oznaczać, że pierwsza faza kryzysu jest już za nami. – Wzrost produkcji przemysłowej w marcu i kwietniu wskazuje, że można mieć nadzieję na stabilizację sytuacji gospodarczej. Oczekiwany niewielki wzrost PKB za I kwartał może wskazywać, że „mocne fundamenty” polskiej gospodarki, były istotnie mocne  i wytrzymały dekoniunkturę światowej gospodarki – mówi Adam Ambrozik, ekspert KPP.

Czytaj więcej »Bezrobocie zwolniło tempo

Przywrócenie ulgi odsetkowej zamiast dopłat do kredytów dla bezrobotnych

W okresie spowolnienia gospodarczego środki z Funduszu Pracy powinny być przeznaczone na utrzymanie poziomu zatrudnienia, a nie na finansowanie działań niezgodnych z celami, dla których Fundusz ten powstał – uważa Krajowa Izba Gospodarcza, komentując rządową propozycję pomocy w spłacie kredytów hipotecznych dla osób bezrobotnych.
Czytaj więcej »Przywrócenie ulgi odsetkowej zamiast dopłat do kredytów dla bezrobotnych

Same cięcia budżetowe nie wystarczą

PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia plan rządu zmniejszenia wydatków budżetowych. Musimy jednak podkreślić, że cięcia te nie pomogą przetrwać kryzysu wielu małym i średnim przedsiębiorstwom. Dlatego apelujemy o szybkie działania, które wpłyną na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, pozwolą firmom przetrwać czas dekoniunktury, a pracownikom zachować miejsca pracy.
Czytaj więcej »Same cięcia budżetowe nie wystarczą

Co sfinansuje Fundusz Pracy?

Senat rozpoczyna prace nad przyjętą w piątek przez sejm nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wśród przyjętych przez posłów zmian jest wiele dobrych i potrzebnych. Są jednak również takie, którym Konfederacja Pracodawców Polskich się sprzeciwia, ze względu na potencjalne, niedobre konsekwencje dla rynku pracy w naszym kraju.
Czytaj więcej »Co sfinansuje Fundusz Pracy?