Eutelsat Broadband

Eutelsat zawiera umowę dystrybucyjną z Europasat o udostępnianiu satelitarnej usługi łączności szerokopasmowej tooway™ w Polsce

Firma Eutelsat Broadband podpisała dziś umowę dystrybucyjną z Europasat, na mocy której ten europejski dostawca internetu satelitarnego będzie oferować satelitarną usługę tooway™ w Polsce. Grupą docelową dla Europasat będzie 1,2 miliona gospodarstw domowych* w całym kraju, którym zagraża wykluczenie cyfrowe ze względu na brak usług szerokopasmowych lub ich niską jakość. Tooway™ umożliwia łączność z Internetem niezależnie od miejsca zamieszkania. Szybkość pobierania danych sięga 22 Mb/s, a wysyłania — 6 Mb/s.

Czytaj więcej »Eutelsat zawiera umowę dystrybucyjną z Europasat o udostępnianiu satelitarnej usługi łączności szerokopasmowej tooway™ w Polsce