Euler Hermes

Lawinowy wzrost upadłości polskich firm

Wskaźniki liczby upadłości przedsiębiorstw już dawno nie były aż tak złe. Ich statystyka wzrosła w porównaniu rok do roku o ponad 20% i osiągnęła w okresie styczeń – październik ubr. wartość 774 upadłych przedsiębiorstw. Gro z nich stanowiły przy tym firmy z branży budowlanej, jednak właściwie tylko przemysł farmaceutyczny zdołał w pełni oprzeć się skutkom negatywnych wpływów rynkowych. Co ciekawe z rynku zniknęła także cała masa dotychczas bardzo popularnych jednoosobowych działalności gospodarczych.

Czytaj dalej »Lawinowy wzrost upadłości polskich firm

Polskie firmy skutecznie ubezpieczają się przed skutkami kryzysu

Coraz więcej polskich firm profilaktycznie zabezpiecza się  przed skutkami kryzysu i stara się  minimalizować ryzyko działalności gospodarczej. Takie wnioski płyną z analiz firmy Euler Hermes, największego w Polsce ubezpieczyciela kredytu kupieckiego. W ciągu ostatnich 6 miesięcy firma odnotowała 30 proc. wzrost przypisu składki w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Czytaj dalej »Polskie firmy skutecznie ubezpieczają się przed skutkami kryzysu

Słabną notowania ekonomiczne Polski

Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych ze wszystkich krajów Wschodzącej Europy, globalny kryzys gospodarczy silnie dał się jej we znaki. Luka w finansowaniu zewnętrznym uległa pogłębieniu i w dużej mierze była pokrywana przez likwidację rezerw walutowych, które od połowy 2008 r. do końca pierwszego kwartału 2009 stopniały o 28%. Czytaj dalej »Słabną notowania ekonomiczne Polski

Raport Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności

W ostatnich dniach jednym z wiodących tematów jest sytuacja Polski na tle innych krajów europejskich. Podnoszone są przy tym – słuszne skądinąd postulaty, aby nie ulegać demagogii kryzysu. Trzeźwa ocena sytuacji nakazuje jednak przyjrzeć się także tendencjom, które mogą mieć skutki w najbliższym czasie.  Czytaj dalej »Raport Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności

Z kryzysu długo nie wyjdziemy

Kryzys potrwa jeszcze od 3 do 4 lat. Ożywienie będzie jednak wątłe i kruche. Firmy, aby przeżyć muszą szczególną uwagę zwrócić na zachowanie płynności finansowej. Żadna bowiem firma nie jest zbyt duża, aby upaść. W recesji dodatkowym zagrożeniem dla działalności gospodarczej są nieuczciwi pracownicy – takie wnioski przedstawili uczestnicy wystąpień i debat podczas Kongresu Dyrektorów Finansowych, który odbył się w hotelu Hyatt. Wystąpieniom oraz dyskusjom przysłuchiwało się blisko 300 gości.

Czytaj dalej »Z kryzysu długo nie wyjdziemy