EUA

Scentralizowane aukcje uprawnień po 2013 roku

14 lipca dwadzieścia siedem państw Unii Europejskiej zgodziło się na wprowadzenie centralnej platformy aukcyjnej dla jednostek EUA, które mają być rozdzielone pomiędzy instalacjami EU ETS w okresie 2013 – 2020. Uzgodnienia europejskich państw uwzględniły możliwość równoległego, osobnego prowadzenia aukcji uprawnień przez niektóre państwa, takie jak Niemcy czy Wielka Brytania.

Czytaj więcej »Scentralizowane aukcje uprawnień po 2013 roku

Analiza rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2 za okres styczeń – marzec 2010

Rok 2010 rozpoczął się od minimów cenowych dla EUA i CER omawianego kwartału. Pierwsza transakcja spot EUA na giełdzie BlueNext w Paryżu została zawarta po cenie 12,64 euro, natomiast na spot CER na tej samej giełdzie cena wyniosła 11,53 euro. Ceny uprawnień zmieniały się w trendzie bocznym, oscylując pomiędzy 12,50 a 13,50 euro. Czytaj więcej »Analiza rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2 za okres styczeń – marzec 2010