Enrique T. Salem

John W. Thompson, prezes i dyrektor generalny firmy Symantec, ustępuje ze stanowiska. Zarząd wybiera Enrique Salema na stanowisko dyrektora generalnego

Firma Symantec (Nasdaq: SYMC) poinformowała, że John W. Thompson, prezes zarządu i dyrektor generalny, odchodzi ze stanowiska wraz z końcem roku fiskalnego i przestaje pełnić obowiązki dyrektora generalnego. Prezesem i dyrektorem generalnym firmy Symantec został mianowany Enrique T. Salem, dotychczasowy dyrektor do spraw operacyjnych w firmie Symantec.Czytaj więcej »John W. Thompson, prezes i dyrektor generalny firmy Symantec, ustępuje ze stanowiska. Zarząd wybiera Enrique Salema na stanowisko dyrektora generalnego