Emmalisa Marcozzi Rozzi Lapenna

Magnolia Polska z Kostrzewa PR

Z początkiem lutego br. Magnolia Polska  Sp. z o.o. rozpoczęła współpracę z Kostrzewa PR. Agencji powierzono opracowanie i realizację strategii public relations dla nowoczesnego osiedla Magnolia w Lesznowoli. Kostrzewa PR będzie również odpowiedzialna za korporacyjną komunikację public relations. Agencja została wybrana w drodze konkursu ofert.Czytaj więcej »Magnolia Polska z Kostrzewa PR