Archiwa tagu: EFS

Kolejne projekty EFS realizowane przez House of Skills

Firma szkoleniowo – doradzcza House of Skills otrzyma dofinansowanie z EFS na dwa projekty szkoleniowe w ramach otwartego konkursu POKL/2.1.1/2009/O . Komisja Oceny Projektów PARP zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs POKL/2.1.1/2009/O. W ramach tego konkursu House of Skills złożyło dwa wnioski.

House of Skills na czele firm pozyskujących dofinansowanie projektów rozwojowych z EFS na szkolenia pracowników przedsiębiorstw

Komisja Oceny Projektów ogłosiła wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.1.1.  Zgodnie z ogłoszonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynikami prac Komisji Oceny Projektów, firma szkoleniowo – doradcza House of Skills zdobyła pozycję najskuteczniejszej firmy wśród podmiotów ubiegających się o dotacje w ramach konkursu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr… Czytaj dalej »

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza dziennikarzy z regionu Małopolski do wzięcia udziału w III edycji konkursu „Ludzka twarz EFS”

W dniu 8 czerwca 2009 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło już po raz trzeci konkurs, którego celem jest promocja wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez prace dziennikarskie ukazujące, iż środki te mogą przyczynić się do poprawy sytuacji uczestników projektów, że potrafią wpłynąć na życie ludzi, dać im narzędzia do podniesienia kwalifikacji, zdobycia zatrudnienia,… Czytaj dalej »

Same cięcia budżetowe nie wystarczą

PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia plan rządu zmniejszenia wydatków budżetowych. Musimy jednak podkreślić, że cięcia te nie pomogą przetrwać kryzysu wielu małym i średnim przedsiębiorstwom. Dlatego apelujemy o szybkie działania, które wpłyną na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, pozwolą firmom przetrwać czas dekoniunktury, a pracownikom zachować miejsca pracy.

O wykorzystaniu pieniędzy unijnych na kapitał ludzki w województwie łódzkim

Styczeń 2009 to dobry moment na podsumowanie pierwszego okresu wdrażania Programu Kapitał Ludzki w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007-2013. Był to okres intensywnej nauki i pracy zarówno po stronie instytucji rozdzielających środki unijne w regionie jak i po stronie projektodawców. Statystyki potwierdzają, że dobrze zdaliśmy ten test.

Stanowisko Kongresu Przedsiębiorczości z 14 października 2008 r.

Priorytetem polityki obecnego rządu miał być wzrost zatrudnienia i optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich. Za kluczowe dla osiągnięcia aktywności zawodowej Polaków słusznie uznano aktywizację osób po 50 roku życia, uelastycznienie rynku pracy oraz ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, umożliwiające tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy.