EFS

MAKRO Cash & Carry przeszkoliło w sumie bezpłatnie 8124 przedsiębiorców z całej Polski w ramach szkoleń EFS

8124 właścicieli i pracowników sklepów detalicznych oraz lokali gastronomicznych z całej Polski przeszkoliła firma MAKRO Cash & Carry w ramach ogólnopolskiego projektu szkoleniowego „Idealny Biznes” dla mikro i małych przedsiębiorców. W ciągu dwóch lat trwania programu odbyło się w sumie 440 szkoleń.

Czytaj więcej »MAKRO Cash & Carry przeszkoliło w sumie bezpłatnie 8124 przedsiębiorców z całej Polski w ramach szkoleń EFS

Kolejne projekty EFS realizowane przez House of Skills

Firma szkoleniowo – doradzcza House of Skills otrzyma dofinansowanie z EFS na dwa projekty szkoleniowe w ramach otwartego konkursu POKL/2.1.1/2009/O . Komisja Oceny Projektów PARP zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs POKL/2.1.1/2009/O. W ramach tego konkursu House of Skills złożyło dwa wnioski. Czytaj więcej »Kolejne projekty EFS realizowane przez House of Skills

House of Skills na czele firm pozyskujących dofinansowanie projektów rozwojowych z EFS na szkolenia pracowników przedsiębiorstw

Komisja Oceny Projektów ogłosiła wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.1.1.  Zgodnie z ogłoszonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynikami prac Komisji Oceny Projektów, firma szkoleniowo – doradcza House of Skills zdobyła pozycję najskuteczniejszej firmy wśród podmiotów ubiegających się o dotacje w ramach konkursu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw” 2009. Pozyskane środki przeznaczane są na realizację projektów szkoleniowych i usług doradczych.Czytaj więcej »House of Skills na czele firm pozyskujących dofinansowanie projektów rozwojowych z EFS na szkolenia pracowników przedsiębiorstw

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza dziennikarzy z regionu Małopolski do wzięcia udziału w III edycji konkursu „Ludzka twarz EFS”

W dniu 8 czerwca 2009 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło już po raz trzeci konkurs, którego celem jest promocja wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez prace dziennikarskie ukazujące, iż środki te mogą przyczynić się do poprawy sytuacji uczestników projektów, że potrafią wpłynąć na życie ludzi, dać im narzędzia do podniesienia kwalifikacji, zdobycia zatrudnienia, zmiany statusu na rynku pracy.Czytaj więcej »Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza dziennikarzy z regionu Małopolski do wzięcia udziału w III edycji konkursu „Ludzka twarz EFS”

Same cięcia budżetowe nie wystarczą

PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia plan rządu zmniejszenia wydatków budżetowych. Musimy jednak podkreślić, że cięcia te nie pomogą przetrwać kryzysu wielu małym i średnim przedsiębiorstwom. Dlatego apelujemy o szybkie działania, które wpłyną na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, pozwolą firmom przetrwać czas dekoniunktury, a pracownikom zachować miejsca pracy.
Czytaj więcej »Same cięcia budżetowe nie wystarczą

O wykorzystaniu pieniędzy unijnych na kapitał ludzki w województwie łódzkim

Styczeń 2009 to dobry moment na podsumowanie pierwszego okresu wdrażania Programu Kapitał Ludzki w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007-2013. Był to okres intensywnej nauki i pracy zarówno po stronie instytucji rozdzielających środki unijne w regionie jak i po stronie projektodawców. Statystyki potwierdzają, że dobrze zdaliśmy ten test.
Czytaj więcej »O wykorzystaniu pieniędzy unijnych na kapitał ludzki w województwie łódzkim

Stanowisko Kongresu Przedsiębiorczości z 14 października 2008 r.

Priorytetem polityki obecnego rządu miał być wzrost zatrudnienia i optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich. Za kluczowe dla osiągnięcia aktywności zawodowej Polaków słusznie uznano aktywizację osób po 50 roku życia, uelastycznienie rynku pracy oraz ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, umożliwiające tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy.Czytaj więcej »Stanowisko Kongresu Przedsiębiorczości z 14 października 2008 r.