EBITDA

Balticon wprowadzi program menedżerski

Balticon SA – lider w Polsce oraz znaczący w regionie Bałtyku operator ruchu kontenerowego –zrealizuje program motywacyjny dla kluczowych menedżerów spółki. Wynika to ze spełnienia warunków określonych w uchwale NWZA z listopada 2010 roku, polegającego na przekroczeniu ustalonych poziomów przychodów (33 mln zł) oraz EBITDA (2 mln zł). Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Balticon SA, które odbędzie się w 28 czerwca 2012 roku, nastąpi doprecyzowanie postanowień uchwały, pozwalające na wdrożenie programu.

Czytaj więcej »Balticon wprowadzi program menedżerski

Emperia chce zwiększyć dywidendę

Emperia Holding – jedna z największych polskich grup handlowych prowadzących dystrybucję oraz detaliczną sprzedaż artykułów FMCG – powiadomiła o proponowanej zmianie polityki dywidendowej. Począwszy od podziału zysku netto za 2010 rok Zarząd planuje konsekwentnie rokrocznie rekomendować WZA wypłatę dywidendy na poziomie 40%, czyli znacznie wyższą niż dotychczas (20%). Dodatkowo, termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony na przełom czerwca i lipca.

Czytaj więcej »Emperia chce zwiększyć dywidendę

Polski rynek fuzji i przejęć rozwija się szybciej od rynków zagranicznych

Brak wiary w poprawę sytuacji rynkowej jest główną barierą opóźniającą przewidywane odbicie na światowym rynku fuzji i przejęć (M&A). Wartość rynku osiągnęła już swoje minimum, lecz skłonność do zawierania transakcji jest nadal niska, na co wskazuje spadek prognoz wskaźników ceny do zysku (P/E) o 20%. Czytaj więcej »Polski rynek fuzji i przejęć rozwija się szybciej od rynków zagranicznych

Fortuna Entertainment Group – wyniki finansowe za 2009 rok

Fortuna Entertainment Group (Fortuna) – największa w Europie Środkowej i Wschodniej pod względem obrotów firma prowadząca zakłady wzajemne z tradycyjną siecią kolektur, działająca w Polsce, Czechach i Słowacji – zaprezentowała wyniki finansowe za 2009 rok, potwierdzające wiodącą pozycję holdingu w regionie. Suma wpłaconych stawek wyniosła 338 mln euro, co oznacza wzrost o prawie 5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Czytaj więcej »Fortuna Entertainment Group – wyniki finansowe za 2009 rok

Ożywienie koniunktury na rynkach Grupy SECO/WARWICK od końca 2009 roku

  • by

Grupa SECO/WARWICK, światowy lider w produkcji urządzeń do obróbki cieplnej metali, zanotował w 2009 roku zysk EBITDA na poziomie 4,94 mln zł przy przychodach w wysokości 123,8 mln zł. Pomimo recesji w 2009 roku na rynkach działalności Seco/Warwick, dzięki dywersyfikacji i skutecznym działaniom restrukturyzacyjnym, Grupa zachowała stabilną i bezpieczną pozycję finansową. Jednocześnie wyraźny powrót ożywienia na rynku w IV kw. 2009 i jego kontynuacja w pierwszych miesiącach 2010 roku pozwoliły Grupie Seco/Warwick na odbudowę portfela zamówień i pozyskanie znaczących kontraktów, co jest bardzo dobrym prognostykiem na 2010 i 2011 rok. Czytaj więcej »Ożywienie koniunktury na rynkach Grupy SECO/WARWICK od końca 2009 roku

Merlin S.A. publikuje wyniki finansowe w 2009 roku

W 2009 roku Merlin.pl, jeden z najstarszych i największych polskich sklepów internetowych, osiągnął około 101 mln złotych przychodów ze sprzedaży. Pomimo spowolnienia w gospodarce oraz branży e-commerce, sklep odnotował 6% wzrost w stosunku do roku poprzedniego, kiedy jego przychody wyniosły prawie 96 mln złotych. Spółka poprawiła również znacznie swoje wyniki na poziomie wskaźnika EBITDA. W stosunku do roku 2008 rezultat ten jest lepszy o ponad 8 mln i pozwolił na odrobienie notowanych przez firmę strat finansowych. Na koniec 2009 roku wskaźnik EBITDA sklepu był już dodatni i wynosił 1,5 mln złotych, w porównaniu do ok. 6,6 mln złotych strat notowanych na koniec 2008. Czytaj więcej »Merlin S.A. publikuje wyniki finansowe w 2009 roku

Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG – wyniki finansowe III kwartał 2009

Znacznie lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniki finansowe: zysk netto i na działalności operacyjnej, znacząca poprawa wyniku EBITDA i poziomu przychodów bez tranzytu – to skutek wzrostu efektywności całej Grupy Kapitałowej Telefonii DIALOG i konsekwentnie prowadzonej polityki optymalizacji kosztów.Czytaj więcej »Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG – wyniki finansowe III kwartał 2009