Dominika Maison

Z monologu w dialog – wyzwania dla komunikacji finansowej po kryzysie

Światowy kryzys zmniejszył zaufanie konsumentów do instytucji finansowych w całej Unii Europejskiej. Jak wynika z badań Domu Badawczego Maison, Polacy wciąż mają opory przed obrotem bezgotówkowym, a wielu z nich nie posiada podstawowej wiedzy o produktach bankowych. Badania pokazują również, że Klienci mają różne podejście do pieniędzy nie tylko w zależności od wieku, wykształcenia i zarobków, ale także zmiennych psychologicznych. Szansą dla instytucji finansowych jest lepsze dopasowanie komunikacji do poszczególnych segmentów, które jest możliwe m.in. poprzez wykorzystanie możliwości social media i prowadzenie w nich dialogu.

Czytaj więcej »Z monologu w dialog – wyzwania dla komunikacji finansowej po kryzysie

Ciszewski Financial Communications i Dom Badawczy Maison badają razem w finansach, nieruchomościach i usługach profesjonalnych

Od kwietnia 2010 roku Ciszewski Financial Communications i Dom Badawczy Maison rozpoczną bliską współpracę przy realizacji badań dla firm z branży finansowej, nieruchomości oraz usług profesjonalnych. Połączone siły obu firm pozwolą na tworzenie badań głębiej wnikających w poszczególne zagadnienia związane z poszczególnymi produktami, czy branżami, a rekomendacje z przeprowadzonych badań zostaną uzupełnione o konkretne rozwiązania marketingowe możliwe do zastosowania.

Czytaj więcej »Ciszewski Financial Communications i Dom Badawczy Maison badają razem w finansach, nieruchomościach i usługach profesjonalnych

Postawy Polaków wobec emerytury

W Polsce średni czas życia wynosi 80 lat dla kobiet i 71 dla mężczyzn. Ustawowy wiek przechodzenia na emeryturę to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, czyli może się zdarzyć, że ¼ życia spędzimy na emeryturze. Polacy uważają, że odpowiedni wiek do przechodzenia na emeryturę to 55,3 lata dla kobiet i 59,5 dla mężczyzn, jest to wiek o ok. 5 lat niższy niż obecnie obowiązujący.
Czytaj więcej »Postawy Polaków wobec emerytury