Przejdź do treści

DIS

Nadzieja w wielomodalności

Sektor transportu – spedycji – logistyki (TSL) jest obszarem bardzo bogatym w formy działalności. Pracują tu zarówno małe kilkuosobowe spółki prywatne, jak i gigantyczne przedsiębiorstwa kontrolowane przez skarb państwa. Wszystkie na swój sposób wykorzystują systemy informatyczne. Nie zawsze efektywnie, najczęściej dość oszczędnie, ale w coraz bardziej nieszablonowych obszarach. Takie są wnioski z niedawno wydanej przez DiS analizy informatyzacji tej branży.

Czytaj dalej »Nadzieja w wielomodalności

Prognozy rynku rosną dzięki dużym kontraktom

W roku 2010 w sektorze publicznym suma wartości 500 największych kontraktów informatycznych wyniosła blisko 3,5 mld zł i była mniej więcej dwukrotnie wyższa od tej z 2009 roku. Przeprowadzona przez DiS analiza tak dużej liczby zamówień publicznych dotyczących informatyki była konieczna ze względu na ich wagę dla prognoz rynkowych na najbliższe lata. 

Czytaj dalej »Prognozy rynku rosną dzięki dużym kontraktom

Skutek powoli staje się przyczyną

W najnowszej swojej analizie, poświęconej polskiemu rynkowi Internetu i telekomunikacji DiS zwraca uwagę, że przyszły czasy, kiedy rozwój Internetu stał się zasadniczym czynnikiem stymulującym rozwój telekomunikacji. W samym roku 2009 Internet w Polsce rósł w tempie 12,9%, o którym nie można było marzyć ani na samym rynku IT, ani oddzielnie na rynku telekomunikacji. 

Czytaj dalej »Skutek powoli staje się przyczyną

Rynek BI zmienia się bez podnoszenia kosztów inwestycji

Kryzys gospodarczy nie wpłynął zasadniczo na spadek zakupów oprogramowania klasy Business Intelligence w Polsce. Jest ono bowiem stale postrzegane jako narzędzie wspomagające kontrolę kosztów oraz optymalizację biznesu. Jednak rynek ten w latach 2008-2009 raczej nie wzrastał wartościowo. Przewidywane spadki, nawet jeśli w niektórych obszarach wystąpią, będą jednak niższe od tych, które czekają cały rynek IT.Czytaj dalej »Rynek BI zmienia się bez podnoszenia kosztów inwestycji