Archiwa tagu: DIS

Nadzieja w wielomodalności

Sektor transportu – spedycji – logistyki (TSL) jest obszarem bardzo bogatym w formy działalności. Pracują tu zarówno małe kilkuosobowe spółki prywatne, jak i gigantyczne przedsiębiorstwa kontrolowane przez skarb państwa. Wszystkie na swój sposób wykorzystują systemy informatyczne. Nie zawsze efektywnie, najczęściej dość oszczędnie, ale w coraz bardziej nieszablonowych obszarach.

Brak jeszcze wzrostu, ale spadków już coraz mniej

Analiza rynku ICT po trzech kwartałach 2010 r. pozwala już formułować opinię, że był to rok lepszy niż jego poprzednik. Dynamika rynku IT po trzech kwartałach (rok do roku) była jeszcze na niewielkim minusie, a coraz więcej segmentów polskiego rynku teleinformatycznego wykazywało także wzrosty.

Skutek powoli staje się przyczyną

W najnowszej swojej analizie, poświęconej polskiemu rynkowi Internetu i telekomunikacji DiS zwraca uwagę, że przyszły czasy, kiedy rozwój Internetu stał się zasadniczym czynnikiem stymulującym rozwój telekomunikacji.

Rynek BI zmienia się bez podnoszenia kosztów inwestycji

Kryzys gospodarczy nie wpłynął zasadniczo na spadek zakupów oprogramowania klasy Business Intelligence w Polsce. Jest ono bowiem stale postrzegane jako narzędzie wspomagające kontrolę kosztów oraz optymalizację biznesu. Jednak rynek ten w latach 2008-2009 raczej nie wzrastał wartościowo. Przewidywane spadki, nawet jeśli w niektórych obszarach wystąpią, będą jednak niższe od tych, które czekają cały rynek IT.