Przejdź do treści

Dariusz Czyż

Votum S.A. zadebiutuje na rynku głównym GPW 20 grudnia 2010 r.

VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – 20 grudnia 2010 r. zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW. Na przełomie listopada i grudnia br. VOTUM S.A. przeprowadziła pierwszą publiczną emisję akcji. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje, tj. 3 000 000 akcji serii A i B. Cena emisyjna wynosiła 3,8 zł za akcję. Największa redukcja miała miejsce w Transzy Otwartej – ponad 70%. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Dom Maklerski WDM S.A.

Czytaj dalej »Votum S.A. zadebiutuje na rynku głównym GPW 20 grudnia 2010 r.

Sukces emisji Votum S.A.

VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – zakończyła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji. Cena emisyjna akcji wynosiła 3,8 zł i była na tyle atrakcyjna, że ilość i wartość złożonych w ofercie zapisów przekraczała ilość akcji oferowanych. W najbliższym czasie Zarząd VOTUM S.A. poda datę debiutu na rynku głównym GPW. Szczegółową informację o ilości i wartości zapisów oraz o poziomie redukcji w poszczególnych transzach spółka poda po uzyskaniu dostępu do systemu ESPI. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie i rozwój dwóch podmiotów zależnych.

Czytaj dalej »Sukces emisji Votum S.A.

Votum S.A. chce pozyskać z IPO do 7,2 mln zł

VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – opublikowała prospekt emisyjny w związku z pierwszą publiczną emisją akcji. W ramach oferty inwestorom zostanie zaoferowanych łącznie 3 000 000 akcji serii A i B.  Maksymalna cena emisyjna została wyznaczona na 4,1 zł za sztukę. Ostateczna cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości 18 listopada, po zakończeniu trwającego od 16 do 18 listopada book-buildingu. Zapisy na akcje potrwają od 22 do 30 listopada. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Dom Maklerski WDM S.A. W Po emisji – jeszcze w IV kw. 2010 Votum S.A. zadebiutuje na rynku głównym GPW.

Czytaj dalej »Votum S.A. chce pozyskać z IPO do 7,2 mln zł