Consus

Analiza rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2 w listopadzie 2010 roku

Przedostatni miesiąc roku 2010 był miesiącem, w którym rozpoczęła się długo wyczekiwana konferencja klimatyczna ONZ w meksykańskim mieście Cancún. Rozpoczął się bardzo pesymistycznie, bo aż 2% spadkiem cen uprawnień. Dynamicznym spadkom cen towarzyszyły równie dynamiczne wzrosty, co przerodziło się w bardzo dużą zmienność na rynku uprawnień w tym okresie. Najtaniej uprawnienia zostały kupione 9 listopada – w cenie 14,12 EUR/EUA, najdrożej natomiast były sprzedawane 25 listopada – w cenie 15,30 EUR/EUA. Średnia dzienna zmienność cen wyniosła 0,20 EUR/EUA czyli 1,4% średniej ceny. Powodem spadku było z pewnością dostarczenie 4,4 mln uprawnień, co stało się 4 listopada za sprawą aukcji organizowanej przez Wielką Brytanię. Po aukcjach przeprowadzanych w tym kraju zawsze mamy do czynienia z wyraźnym spadkiem cen. Podczas trwającej dwie godziny aukcji (od 9:00 do 11:00 czasu środkowoeuropejskiego) złożono 25,7 mln ofert kupna, które prawie sześciokrotnie pokryły oferowany wolumen uprawnień.

Czytaj więcej »Analiza rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2 w listopadzie 2010 roku

Scentralizowane aukcje uprawnień po 2013 roku

14 lipca dwadzieścia siedem państw Unii Europejskiej zgodziło się na wprowadzenie centralnej platformy aukcyjnej dla jednostek EUA, które mają być rozdzielone pomiędzy instalacjami EU ETS w okresie 2013 – 2020. Uzgodnienia europejskich państw uwzględniły możliwość równoległego, osobnego prowadzenia aukcji uprawnień przez niektóre państwa, takie jak Niemcy czy Wielka Brytania.

Czytaj więcej »Scentralizowane aukcje uprawnień po 2013 roku

Ubezpieczenie na miarę upraw – derywaty pogodowe dla rolnictwa

Rolnictwo to sektor gospodarczy, którego działalność w sposób szczególny uzależniona jest od pogody. Coraz częstsze w ostatnich latach anomalie pogodowe, takie jak susze w okresie letnim lub intensywne i długie opady w okresie wegetacji, mogą znacząco przyczynić się do spadku efektywności produkcji, nie tylko zbóż czy roślin pastewnych, lecz również warzyw i owoców. Czytaj więcej »Ubezpieczenie na miarę upraw – derywaty pogodowe dla rolnictwa

Od wiatru niezależni – derywaty pogodowe dla farm wiatrowych

Farmy wiatrowe to bardzo popularne ostatnimi czasy przedsięwzięcie, w które decyduje się zaangażować wielu inwestorów. Czy jednak wszyscy świadomi są ryzyka, jakie towarzyszy takiej inwestycji? Uzyskanie pozwoleń, pozyskanie środków, okres realizacji samego projektu to tylko niektóre, oczywiste jej aspekty – poza nimi uwzględnić trzeba jednak jeszcze ryzyko związane z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.Czytaj więcej »Od wiatru niezależni – derywaty pogodowe dla farm wiatrowych