Comarch Q1-Q3 2009

Wyniki Comarch Q1-Q3 2009

Intensyfikacja sprzedaży zagranicznej, dywersyfikacja oferty i rynków oraz kontrola kosztów to elementy strategii Grupy Kapitałowej Comarch, które zdecydowały o dobrych wynikach w pierwszych trzech kwartałach 2009 roku. W trzecim kwartale 2009 roku w porównaniu z rokiem poprzednim sprzedaż wzrosła o ponad połowę i wyniosła 174,1 mln. Zysk operacyjny (8,4 mln zł) i zysk netto (12,8 mln zł) przypadający na akcjonariuszy odnotował 10-krotny wzrost wartości. Czytaj więcej »Wyniki Comarch Q1-Q3 2009