CO2

Wielowymiarowe korzyści szóstego paliwa

Pod koniec czerwca br. Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej zagłosowała przeciw zaproponowanym zapisom, które otwierałyby drogę do przyjęcia wyższych celów niż zaplanowane, w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jej zdaniem, zaproponowana przez Komisję Europejską ścieżka redukcji CO2 do 2050 roku jest niekorzystna dla unijnej gospodarki, w tym Polski. Czy słusznie?

Czytaj dalej »Wielowymiarowe korzyści szóstego paliwa

Analiza rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2 w sierpniu 2010

Sierpień 2010 r. charakteryzował się wzrostami cen uprawnień, które rozpoczęły się już na ostatnich sesjach lipca. 27 lipca najniższą zanotowaną ceną było 13,25 €/EUA, natomiast ostatniego sierpnia maksimum odnotowano na poziomie 15,37€/EUA, co oznacza wzrost o 16%. Jednocześnie w ciągu miesiąca można było zaobserwować malejący spread pomiędzy cenami EUAs i CERs, który na zakończenie miesiąca wynosił 1,81€/uprawnienie. Najmniejsza różnica cen pomiędzy EUAs i CERs wyznaczona została 19 sierpnia, na poziomie 1,35€/uprawnienie.

Czytaj dalej »Analiza rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2 w sierpniu 2010

Propozycje rady podatkowej PKKP Lewiatan w sprawie koniecznych zmian do ustawy o VAT

W ostatnim czasie na dużą skalę zaczęły się rozwijać wyłudzenia podatku VAT z wykorzystaniem handlu emisjami praw do emisji CO2. Wyłudzenie to oparte jest na schemacie tzw. karuzeli podatkowej. W piśmie z grudnia 2009 Europol szacuje wysokość tych wyłudzeń z wykorzystaniem handlu prawami do emisji na kwotę 5 mld EUR w UE. Czytaj dalej »Propozycje rady podatkowej PKKP Lewiatan w sprawie koniecznych zmian do ustawy o VAT