Ciszewski Financial Communications

Ciszewski Financial Communications współpracuje z PKO BP w zakresie komunikacji Obligacji Skarbu Państwa

Ciszewski Financial Communications współpracuje z PKO Bankiem Polskim – jednym z największych banków w Europie Środkowej i jednym z dwóch największych banków w Polsce. Agencja Ciszewski Financial Communications została wybrana przez PKO Bank Polski w drodze przetargu i jest odpowiedzialna za komunikację Obligacji Skarbu Państwa.

Czytaj więcej »Ciszewski Financial Communications współpracuje z PKO BP w zakresie komunikacji Obligacji Skarbu Państwa

Z monologu w dialog – wyzwania dla komunikacji finansowej po kryzysie

Światowy kryzys zmniejszył zaufanie konsumentów do instytucji finansowych w całej Unii Europejskiej. Jak wynika z badań Domu Badawczego Maison, Polacy wciąż mają opory przed obrotem bezgotówkowym, a wielu z nich nie posiada podstawowej wiedzy o produktach bankowych. Badania pokazują również, że Klienci mają różne podejście do pieniędzy nie tylko w zależności od wieku, wykształcenia i zarobków, ale także zmiennych psychologicznych. Szansą dla instytucji finansowych jest lepsze dopasowanie komunikacji do poszczególnych segmentów, które jest możliwe m.in. poprzez wykorzystanie możliwości social media i prowadzenie w nich dialogu.

Czytaj więcej »Z monologu w dialog – wyzwania dla komunikacji finansowej po kryzysie

Ciszewski Financial Communications i Dom Badawczy Maison badają razem w finansach, nieruchomościach i usługach profesjonalnych

Od kwietnia 2010 roku Ciszewski Financial Communications i Dom Badawczy Maison rozpoczną bliską współpracę przy realizacji badań dla firm z branży finansowej, nieruchomości oraz usług profesjonalnych. Połączone siły obu firm pozwolą na tworzenie badań głębiej wnikających w poszczególne zagadnienia związane z poszczególnymi produktami, czy branżami, a rekomendacje z przeprowadzonych badań zostaną uzupełnione o konkretne rozwiązania marketingowe możliwe do zastosowania.

Czytaj więcej »Ciszewski Financial Communications i Dom Badawczy Maison badają razem w finansach, nieruchomościach i usługach profesjonalnych