CIMA

CIMA wprowadza Certificate in Shared Services – globalny certyfikat dedykowany pracownikom sektora usług dla biznesu

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), największa organizacja zrzeszająca specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, zaprezentowała dziś w Berlinie nowy certyfikat z zakresu usług wspólnych.

Czytaj więcej »CIMA wprowadza Certificate in Shared Services – globalny certyfikat dedykowany pracownikom sektora usług dla biznesu

Wykształceni na start?

Nawet 18 mln wykształconych pracowników do 2020 r. będą potrzebowali pracodawcy z krajów OECD. Eksperci zapowiadają, że już niedługo rozwinięte gospodarki świata odczują niedobór wykwalifikowanych pracowników z wyższym wykształceniem. Z kolei w tym czasie 32-35 mln osób z wykształceniem średnim może dotknąć bezrobocie. Czy wyższe wykształcenie dla młodych osób w Polsce jest sposobem na znalezienie dobrej posady i ochroną przed bezrobociem?

Czytaj więcej »Wykształceni na start?

Uczelnia Łazarskiego podpisała umowę z CIMA Chartered Institute of Management Accountants

18 października 2011 Prezydent Uczelni Łazarskiego, Juliusz Madej, oraz Andrew Harding, Managing Director of CIMA i Fiona Harvey, Market Director – Performane and Emerging Markets, podpisali Memorandum of Understanding pomiędzy obiema instytucjami. Na mocy tego porozumienia Uczelnia Łazarskiego wprowadza nową specjalność – Rachunkowość Zarządcza, która prowadzona będzie na studiach pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość.

Czytaj więcej »Uczelnia Łazarskiego podpisała umowę z CIMA Chartered Institute of Management Accountants

Masowe wykształcenie wyższe?

Polska plasuje się w ścisłej światowej czołówce pod względem liczby absolwentów szkół wyższych. Jak wynika z raportu OECD „Education at glance”, odsetek osób w wieku szkolnym, które zdobyły wykształcenie wyższe wyniósł niemal 50 proc. (w 2008 r.), tym samym wyprzedziliśmy takie kraje jak Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone. Eksperci szacują, że w latach 2012-2014 studia ukończy kolejne 2 mln absolwentów. Jakie perspektywy mają zatem młodzi ludzie z dyplomem, skoro już teraz rynek pracy wydaje się być nimi nasycony?

Czytaj więcej »Masowe wykształcenie wyższe?

Wykształceni bezrobotni

Wykształcenie wyższe przestało chronić przed bezrobociem. Od 2007 r. liczba bezrobotnych absolwentów wzrosła o 70,4 tys. Obecnie absolwenci szkół wyższych stanowią 10,5 proc. wszystkich bezrobotnych. Wynika z tego, że niemal co dziesiąty polski bezrobotny posiada wykształcenie wyższe.

Czytaj więcej »Wykształceni bezrobotni

Młodzi wolą się uczyć niż pracować

Polska młodzież nie kwapi się do wczesnego rozpoczynania kariery zawodowej. Dane z najnowszego raportu GUS są niepokojące – prawie 3/4 osób w przedziale wiekowym 15-34 lat (jeszcze uczących się i tych, którzy naukę już zakończyli), nie podejmowało pracy zarobkowej w czasie nauki. Podjęcie pierwszej pracy po zakończeniu szkoły czy studiów staje się ogólnokrajowym trendem.

Czytaj więcej »Młodzi wolą się uczyć niż pracować

Inwestycja w kadry czy maszyny?

Aż 56 proc. pracodawców nie podnosi kwalifikacji swoich pracowników – wynika z najnowszego badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pracodawcy zdają się nie dostrzegać, że podnoszenie kwalifikacji pracowników zwiększa poziom innowacyjności oraz konkurencyjność przedsiębiorstw. Tylko 40 proc. firm, które nie podnoszą kwalifikacji wykazało się działaniami innowacyjnymi. Z czego wynika niechęć pracodawców do inwestycji w kadry? Czy taka postawa pracodawców ma wpływ na jakość pracy zatrudnionych i ich motywacje?

Czytaj więcej »Inwestycja w kadry czy maszyny?

Jesteśmy zadowoleni z firm w których pracujemy

Polacy są zadowoleni ze swoich firm i warunków w nich panujących – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie PKPP Lewiatan. Ponad 80 proc. ankietowanych Polaków uważa, że praca w ich firmach jest dobrze zorganizowana, zaś 90 proc. z nich podkreśla, że przestrzega się zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast gorzej oceniany jest klimat społeczny panujący w miejscach pracy.

Czytaj więcej »Jesteśmy zadowoleni z firm w których pracujemy