Chartered Institute of Management Accountants

CIMA wprowadza Certificate in Shared Services – globalny certyfikat dedykowany pracownikom sektora usług dla biznesu

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), największa organizacja zrzeszająca specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, zaprezentowała dziś w Berlinie nowy certyfikat z zakresu usług wspólnych.

Czytaj więcej »CIMA wprowadza Certificate in Shared Services – globalny certyfikat dedykowany pracownikom sektora usług dla biznesu

Wykształceni na start?

Nawet 18 mln wykształconych pracowników do 2020 r. będą potrzebowali pracodawcy z krajów OECD. Eksperci zapowiadają, że już niedługo rozwinięte gospodarki świata odczują niedobór wykwalifikowanych pracowników z wyższym wykształceniem. Z kolei w tym czasie 32-35 mln osób z wykształceniem średnim może dotknąć bezrobocie. Czy wyższe wykształcenie dla młodych osób w Polsce jest sposobem na znalezienie dobrej posady i ochroną przed bezrobociem?

Czytaj więcej »Wykształceni na start?

Masowe wykształcenie wyższe?

Polska plasuje się w ścisłej światowej czołówce pod względem liczby absolwentów szkół wyższych. Jak wynika z raportu OECD „Education at glance”, odsetek osób w wieku szkolnym, które zdobyły wykształcenie wyższe wyniósł niemal 50 proc. (w 2008 r.), tym samym wyprzedziliśmy takie kraje jak Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone. Eksperci szacują, że w latach 2012-2014 studia ukończy kolejne 2 mln absolwentów. Jakie perspektywy mają zatem młodzi ludzie z dyplomem, skoro już teraz rynek pracy wydaje się być nimi nasycony?

Czytaj więcej »Masowe wykształcenie wyższe?

Bezrobotne pokolenie 25-latków

W obecnej sytuacji gospodarczej rynek pracy jest najbardziej bezwzględny dla osób młodych. Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej więcej niż co piąty (21,6 proc.) bezrobotny to osoba poniżej 25 roku życia. Biorąc pod uwagę fakt, że niewielu młodych rejestruje się w urzędach pracy, sytuacja w tej grupie wiekowej należy do jednej z najgorszych.Czytaj więcej »Bezrobotne pokolenie 25-latków

Wykorzystaj kryzys i ucz się

W wyniku spowolnienia gospodarczego i zawirowań ekonomicznych wiele firm modyfikuje swoje metody zarządzania kadrami. 15 proc. przedsiębiorców uważa, że inwestycje w zasoby ludzkie zapewniają dobrą pozycję konkurencyjną. Jednocześnie 63 proc. dużych przedsiębiorstw zdecydowanych na redukcję personelu, deklaruje że zwolnienia będą dotyczyć niewykwalifikowanych pracowników. Posiadane kwalifikacje stają się zatem asem w rękawie każdego pracownika.
Czytaj więcej »Wykorzystaj kryzys i ucz się

Czy outsourcing się opłaca?

Trudna sytuacja na rynku gospodarczym sprawiła, że wiele firm uważnie przygląda się strukturze kosztów, intensywnie poszukując sposobów na obniżenie wydatków funkcjonowania przedsiębiorstwa. W czasie prosperity firmy koncentrowały się na zwiększaniu przychodów, nie zwracając uwagi na koszty niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością.Czytaj więcej »Czy outsourcing się opłaca?