Cezary Kaźmierczak

Mimo kryzysu, optymizm finansowy wśród Polaków rośnie

MoneyTrack 2010. Wyniki 2 edycji badania postaw Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych.Mimo zalewu informacji o kryzysie Polacy oceniają swoją sytuację finansową i perspektywy lepiej, niż w minionym roku – wynika z badania MoneyTrack, dotyczącego postaw Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych. Więcej ankietowanych ocenia swoją sytuację materialną pozytywnie (36,3%) niż negatywnie (16 %). Większość jest przekonanych, że w ciągu roku nie ulegnie ona zmianie (72,5%). To znacząca poprawa w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy to 21% z nas nie było zadowolonych z własnej sytuacji materialnej. To zaskakujący wynik w kontekście informacji w mediach. Polacy okazali się być racjonalni i odporni na propagandę kryzysową. Nie daliśmy się ponieść fali paniki. – powiedział Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. A. Smitha.Czytaj więcej »Mimo kryzysu, optymizm finansowy wśród Polaków rośnie

Damian Rutkowski Prezesem OS3 multimedia

Po 13 latach Tomasz Pruszczyński przekazał funkcję Prezesa Zarządu agencji interaktywnej OS3 multimedia Damianowi Rutkowskiemu, Wiceprezesowi ds. finansowych. Od tej chwili Pruszczyński będzie przewodniczyć trzyosobowej Radzie Nadzorczej powołanej z początkiem b.r., w skład której wchodzą Monika Fizia i Cezary Kaźmierczak. Dyrektorem Zarządzającym pozostaje Marcin Maj.Czytaj więcej »Damian Rutkowski Prezesem OS3 multimedia

Postawy Polaków wobec emerytury

W Polsce średni czas życia wynosi 80 lat dla kobiet i 71 dla mężczyzn. Ustawowy wiek przechodzenia na emeryturę to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, czyli może się zdarzyć, że ¼ życia spędzimy na emeryturze. Polacy uważają, że odpowiedni wiek do przechodzenia na emeryturę to 55,3 lata dla kobiet i 59,5 dla mężczyzn, jest to wiek o ok. 5 lat niższy niż obecnie obowiązujący.
Czytaj więcej »Postawy Polaków wobec emerytury