Przejdź do treści

BUR

Konferencja prasowa na polu w miejscowości Ugoda. Concordia o szkodach w uprawach

Ciężka zima i związane z nią trudne warunki przezimowania upraw, w szczególności rzepaku ozimego spowodowały lawinę zgłoszeń szkód w uprawach, które były ubezpieczone od ujemnych skutków przezimowania. Concordia na bieżąco likwiduje szkody, kierując się przy tym zasadami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń oraz wypracowywanym przez wiele lat standardem solidnej likwidacji szkód, co bezpośrednio przekłada się na stosowanie adekwatnych do ryzyka składek.

Czytaj dalej »Konferencja prasowa na polu w miejscowości Ugoda. Concordia o szkodach w uprawach